spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home

Års-Arkiv: 2020 − Nyheter og Reiseblogg


Svalbard med seilskipet Antigua i juli avlyst

Det er nå neppe en overraskelse men nå er det offisielt: Svalbardturen med SV Antigua i juli er avlyst på grunn av Corona-krisen og innskrenkninger som følger med. Deltakerne vil bli kontaktet snarest.

Antigua, Svalbard: avlyst pga korona-krisen

SV Antigua på Svalbard: ikke til og med juli 2020. I det minste.

Jeg må nå bare inrømme at det er også litt emosjonalt. Tanken på alt som går tapt, det hele «arctic soul food» som Peter, skipperen på Arctica II, sa det, er trist. Min første tur denne sommersesongens skulle være gående nå, i denne uken. Det er fortsatt mye is og snø så tidlig på sesongen, og det er fantastisk flott. Men i realiteten er Antigua fortsatt langt borte fra Svalbard og man får tvile på om hun kommer opp i det hele tatt i år, i likhet med mange andre skip. Vi får se hva resten av sommeren bringer.

For noen få uker siden skulle vi ha seilt opp fra fastlandet og til Svalbard. Vi skulle ha passert Bjørnøya på denne turen og kanskje sett den som aldri før i senere år, med tett drivis rundt hele øya. Det skulle vært både spennende og flott! Men nei, sånt skulle det altså ikke bli. Trist. Her tenker og skriver jeg sikkert på vegne av hele gjengen som skulle ha vært med, passasjerer og mannskap.

Iskart Svalbard, tidlig mai

Iskart av Svalbards sørlige strøk tidlig i mai: is rundt Sørkappøya, Bjørnøya og i Storfjorden. Bellsund er fortsatt islagt. Det skulle vært fint å seile der …
Iskart © Norsk Meteorologisk Institutt.

Utover det gode, arktiske livet i Svalbards villmark som skjer ikke i store perioder i år, har det jo også med økonomi å gjøre, og dette går så klart hardt over en liten bedrift. I denne sammenhengen er det sikkert lov til å nevne at Svalbard-nettbutikken har åpen hele tiden, med den berømte Svalbard-bibelen, den mindre berømte men like fine fotoboka med luftbilder fra mange steder på hele Svalbard, eller, med Svalbard-drivved-bilderrammene eller skjærefjølene, et ekte stykke Svalbard som du kan ha på stueveggen eller på frokostbordet, for å nevne bare noen få eksempler av mye fint som du kan kjøpe der.

Nå har altså reiselivet på Svalbard begynt å starte opp igjen, men det går langsomt. Det er heller ingen overraskelse fordi så langt er det bare folk fra det norske fastlandet som får reise til Svalbard. 15. juni vil døren åpnes for Danmark, og regjeringen har lovd å uttale seg om «nærliggende europeiske land» til og med 20. Juli. Vi får se.

Men vi kan uansett ikke forvente kystcruise over flere dager til å bli tillatt i en god stund fremover.

Arbeidsledighet fortsatt høy i Longyearbyen

Arbeidsledigheten har nådd et nivå tidligere helt ukjent i Longyearbyen under Corona-krisen og den er fortsatt høy: det er for tiden 344 personer som har registrert seg arbeidsledig (helt eller delvis), som Svalbardposten har fått vite hos NAV.

Corona-virus, Svalbard

Mye farligere enn isbjørn: Corona-viruset.
Dreper og koster jobb i hele verden (fotomontasje).

Det er bare 6 mindre enn uka før, til tross for at reiselivet har begynt å motta bookinger og satt i gang med å forberede for de første turistene som er forventet å komm fra fastlandsnorge f.o.m. 1. juni.

Arbeidsledigheten skaper store problemer for mange. Tredjelandsborgere fra land utenfor EU/EØS har ikke krav på sosial bistand fra norsk side og stønadsordningen som regjeringen likevel har innført utløper 20. juni. Tredjelandsborgere kan deretter ikke forvente hjelp fra det offentlig utover finansiell støtt ved reisen tilbake til hjemlandet.

På grunn av Svalbardtraktatens regler kan borgere fra alle medlemsland (og andre, i praksis) fritt oppholde seg og jobbe på Svalbard, men til gjengjeld finnes det ingen sozial bistand til utenlandske fastboende.

Tilskudd til hjemreise istenfor stønad; reiselivet starter opp igjen

Arbeidsledigheten har økt drastisk i Longyearbyen under Coronakrisen og mange har havnet i en vanskelig situasjon. På grunn av Svalbardtraktatens betingelser har utenlandske arbeidstakere ikke anledning å søke om offentlig støtte hvis de mister jobben. I utgangspunktet må de holde seg gående på egen maskin eller søke om hjelp i sine hjemland.

Uansett har regjeringen og Longyearbyen Lokalstyre åpnet for kontantstøtte for å hjelpe folk som eller havner i en akutt nødsituasjon. Men programmet løpet ut mot slutten av juni og regjeringen har ingen planer om forlengelse. Tvertimot heter det i en pressemelding fra justis- og beredskapsminister Monica Mæland at man vil gi tredjelandsborgere et tilskudd til reisekostnadene til hjemreisen. Tredjelandsborgere er personer fra land utenfor EU/EØS.

Turister, Longyearbyen

Turister og lokale nyter været iLongyearbyen:
mange satser på at det blir sånt fra og med 01. juni.

Politikkere, bedrifter og mange enkeltpersoner i Longyearbyen håper at det blir ikke mang som ser seg nødt til å takke ja til tilbudet fra regjeringen. Fra og med 1. juni blir karanteneplikten opphevet for turister fra det norske fastlandet. Dermed har bookinger begynt å strømme inn og representanter fra reiselivsbransjen i Longyearbyen sier seg fornøyd med utviklingen ifølge Svalbardposten. De første ansatte er tilbake på arbeidsplassen, men flertallet sitter fortsatt hjemme uten jobb og noen har allerede dratt fra Svalbard. Men for mange som kommer fra land langt borte som Thailand er det ikke lett å komme seg hjem nå, bortsett fra spørsmålet om de faktisk har et hjem å vende tilbae til i landet de opprinnelig kommer fra.

Man får være spent på den videre utviklingen med Coronapandemien. Så langt er Covid-19 ikke påvist på Svalbard.

Trinnvis oppheving av karanteneplikten

Karanteneplikten på Svalbard vil bli opphevet i flere trinn for fastboende, deres nærstående familiemedlemmer og yrkesreisende inkludert forskning og til syvende og sist fritidsreisende, dvs. turister, ifølge Sysselmannen. Her er foreskriften.

Karenteneplikten for fastboende, nærstående familiemedlemmer, yrkesreisende og vitenskapsfolk ble allerede opphevet på fredag kveld.

Corona-karantene, Svalbard

Skal nå oppheves i flere trinn:
Corona-karantenen (fotomontasje).

Fritidsreisende, det vil si turister, fra Norge får lov til å reise til Svalbard uten karanteneplikt f.o.m. 1. juni.

Deretter vurderes karanteneplikten opphevet for fritidsreisende fra Norden f.o.m. 15. juni.

Resten av verden får vente lengre. Justis- og beredskapsminister Monica Mæland sa i en pressekonferanse at man vurderer å oppheve karanteneplikten fra «nærliggende europeiske land» f.o.m. 20. juli, men utviklingen vurderes fortløpende til en eventuell besluttning vil bli tatt.

Godkjente hygiene- og helseplaner forutsettes for alle organiserte turopplegg.

Sysselmannen legger vekt på at det er ikke snakk om en rask og full åpning, men om en forsiktig tilnærming til en ny normalitet. Man vurderer muligheten å begrense det totale antallet turister på Svalbard med tanke på kapasiteten til beredskapstjenestene.

Kystcruise over flere dager er så langt unntatt fra åpningen. Denne typen turoppleeg byr på særlige utfordringer og det vil ta «ytterligere tid på å vurdere når det kan åpnes for denne aktiviteten», som Mæland sa.

Første telling av hvithval på Svalbard

Marinbiologer har for første gang gjort en systematisk telling av hvitval, også kjent som beluga, på Svalbard. Resultatet ble offentligjort i februar og kan leses på plattformen Researchgate.

Vitenskapsfolkene rundt biologen Christian Lydersen gjorde flytellinger langs kystlinjen av nesten hele Svalbard. I tillegg ble de store fjordene på Spitsbergens vestkyst inkludert og noen transekter ut mot åpent hav for å få mestmulig fullstendig data.

Hvithval, Svalbard

Hvithval i Dicksonfjorden. Det er veldig vanskelig å telle store flokker. Det er så klart bare et dyr i bildet, men hvor mange var det ellers innen 5 km rundt omkring?
Etthundre, tohundre, …?

Resultatet kan overraske: 22 flokker med 265 individuer totalt ble sett. Basert på det, leverer statistikken en populasjon av 549 dyr som samlet resultat. Med 95 % sannsynlighet ligger det totale antallet mellom 436 og 723.

Selvfølgelig finnes det fortsatt usikkerhet og mulighet for feil. Ingen kan utelukke at flere dyr enn antatt viste seg ikke under tellingen som ble gjort i 2018. Men selv om man korrigerer resultatet og øker antallet litt forblir populasjonen forbausende lav. Så langt hadde det bare vært grove anslag basert på mer eller mindre tilfeldige observasjoner. Migrasjonsmønsteret kan ha ført til for høye estimasjoner fordi det ser ut som om enkelte flokker gjerne sirkulerer i lengre tidsperioder i begrensete områder slik at en stedfast observatør på kysten kan tro at det er flere forskjellige flokker som trekker gjennom.

I tillegg kommer at man ikke vet om det er en forbindelse mellom hvithval på Svalbard og på Frans Josefs Land. I tilfelle det dreier seg om en felles populasjon som med isbjørn og hvalross må bildet nok tegnes på nytt. Men de få data som finnes basert på merking av hvithvaler på Svalbard tyder ikke på det.

Gjenåpning av Svalbard for turister: hittil ingen dato

Det var nok ingen som sa at det skulle bli lett å åpne Svalbard igjen for turister. Det er fortsatt behov for forhandlinger mellom bransjen og myndighetene. Bedrifter jobber med å få helseplaner tilpasset sine turer på plass, og myndigheterne på alle nivåer har uansett mye å gjøre. Det hadde vært forhåpninger i bransjen å få en åpningsdato på fredag eller mandag (11. mai), men en sånn dato foreligger ikke i skrivende stund. Noen turoperatører håper å kunne sette i gang med de første turene allerede den 1. juni.

Corona-karantene, Svalbard

Gjelder hele Svalbard og er kommet for å bli en stund:
Corona-karantenen (fotomontasje).

Det er nok spesielt tilreisende fra utlandet som må regne med karanteneplikt en god stund framover, som Dagbladet har fått vite. Ifølge dette vil alle som kommer fra andre land og reiser til Norge fortsatt bli pålagt en karanteneplikt som reduseres fra 14 til 10 dager, noe som er også forventet å gjelde på Svalbard. Dette vil gjelde basert på oppholdssted og ikke nasjonalitet, noe som betyr at denne fremgangsmåten er i tråd med Svalbardtraktaten. Dermed vil det i første omgang stort sett bli norske turister som kan reise til Svalbard.

Det vil kreves godkjente planer for å sikre helse og hygiene for å kunne gjennomføre turer.

Sånt ser situasjonen ut per dags dato. Man venter spent på utviklingen og offisielle bekreftelser.

Begrenset åpning av reiselivet?

Representanter for reiselivsbransjen, Sysselmannen og andre myndigheter har hatt flere møter i løpet av denne uken for å vurdere planer for å åpne igjen for reiselivsbransjen på Svalbard, en næring som mange er avhengig av.

Det står sentralt å utarbeide en plan som innebærer hygieneregler og andre praktiske tiltak som gjør det praktisk mulig å kjøre turer på en sikker og smittevernfaglig forsvarlig måte. For tiden holder bransjen, representert blant annet av Svalbard Reiseliv og AECO, på med å utarbeide en sånn plan.

Sysselmannen Kjerstin Askholt legger vekt på at det er ikke snakk om en rask og fullstendig åpning av turisme, men at det vil heller dreie seg om en gradvis og forsiktig åpning hvor offentlig helse står som første prioritet og hvor det tas hensyn til de begrensete kapasitetene til helse- og beredskapstjenestene på Svalbard.

Samtidig ønsker alle en dato for å kunne planlegge eventuelle aktiviteter.

Sykehus, Longyearbyen

Sykehuset i Longyearbyen: kapasiteten er ikke ubegrenset og det neste større sykehuset er langt unna.

Det er uklart hva slags aktiviteter åpningen vil gjelde i første omgang. Det er nærliggende at det kan være begrenset på aktiviteter som involverer bare et begrenset antall personer og som prioriterer nærområdet av infrastrukturen. Sysselmannen har heller ikke uttalt seg om man tenker på begrensninger med utgangspunkt i nasjonalitet, noe som kunne by på utfordringer med tanke på Svalbardtraktaten.

Så langt gjelder en 14 dagers karanteneplikt for alle tilreisende til og med 18. mai, med mulighet til forlengelse hvis myndighetene vurderer det som nødvendig.

Ingen nye UNIS-studenter i år

Som UNIS meddeler vil det ikke bli nye studenter i år på grunn av Korona-krisen. Det er så langt ikke påvist tilfeller av Covid-19 på Svalbard og dette gir vitenskapere og studenter som er allerede i Longyearbyen muligheter til å videreføre arbeidet med vitenskap og utdanning, men det forutsetter at Longyearbyen holdes korona-fri.

UNIS, Longyearbyen

Gjestforsker Maarten Loonen, Ny-Ålesund-gåsemannen fra Nederlande,
hos UNIS.

Derfor har UNIS bestemt at det vil ikke bli nye studenter i år, med få unntak for master- og doktorgradsstudenter som vil få lov til å komme under strikte regler for å gjennomføre feltarbeide.

Karanteneplikt forlenget til 18. mai

Sysselmannen har forlenget vedtaket om karanteneplikt på Svalbard til og med 18. mai med mulighet til forlengelse om nødvendig. Det betyr at alle som reiser til Svalbard må holde seg i karantene i 14 dager etter ankomst, uansett hvordan de reiser og hvor på Svalbard de ankommer.

Helsevesenet og beredskapsvesenet kan raskt støte på grenser i tilfelle et Covid-19-utbrudd på Svalbard. Derfor ønsker myndighetene å gå frem med stor forsiktighet når man åpner samfunnet og næringslivet opp igjen. For tiden jobbes med planer for å begynne med å åpne på skolen og hvordan og i hvilken grad 17. mai feiringen eventuelt vil la seg gjennomføre. Det er også en grunn for at 18. mai ble valgt for dagens forlengelse av karanteneplikten.

Corona-karantene, Svalbard

Gjelder hele Svalbard: Corona-karantene (fotomontasje).

Samtidig gjobbes det med planer for å få liv igjen i samfunnet og næringslivet. Sysselmannen legger vekt på at det vil bli en tidskrevende prosess som kan inkludere tilbakeslag. Samtidig fremheves viktigheten med å holde avstand og vanlige hygieneregler. I tilleg fraråder Sysselmannen alle å reise til Svalbard med mindre dette er nødvendig.

Covid-19 er så langt ikke påvist på Svalbard.

Begrenset turisme fra og med juli?

Svalbard er for tiden praktisk stengt for turister, selv om norske turister kan i teorien fortsatt reise til Longyearbyen, men da gjelder det 14 dagers karanteneplikt. Situasjonen går hardt over det lokale næringslivet. Arbeidsledigheten øker fortsatt og mindre bedrifter med polarhunder har fremmet opprop til kronerullering, noe som i det mindste delvis har vært suksessfullt så langt.

Ingen vet når turistene vil begynne å vende tilbake til Svalbard, men lokalstyreleder Arild Olsen sa nå til Svalbardposten at han satser på at man kan sette i gang igjen i juli: «Det må eventuelt være begrenset og man må forholde seg til at det kun vil være norske turister, men det burde ikke være et urealistisk mål.»

Turister i Longyearbyen

Turister i Longyearbyen: det er for tiden ingen som vet når de vil komme tilbake.

Det er klart at det å åpne avsidesliggende plasser med begrenset helsevesen krever begrensninger, men foreslaget med å begrense turisme med bakgrunn i nasjonalitet kan være en utfordring med tanke på Svalbardtraktaten. Men uansett er det nok mye som må skje før turistene kan komme tilbake.

Også gruvedrift og Svalsat rammet av korona-krisen

Korona-krisen går hardt over næringslivet i Longyearbyen: turisme og store deler av servicenæringen har stort sett kollapset. Arbeidledigheten har nådd et nivå tidligere ukjent lokalt og mange har tapt alle sine inntekter.

Men krisen går videre og det er også andere bransjer som blir rammet nå. Ifølge Svalbardposten har gruveselskapet Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS redusert produksjonen i gruve 7 fordi etterspørselen for industrikull har gått ned på det internasjonale markedet. Store Norske har flyttet 8 mann til Sveagruva hvor de skal delta i oppryddingsarbeidet etter kullgruvene i Svea ble stengt for godt.

Gruvedrift på Svalbard: rammet av Korona-krisen

Gruvedrift på Svalbard er også rammet av Korona-krisen
(archivbilde fra Svea Nord).

En annen bransje som taper inntekter nå er satelittbransjen: Svalsat (Kongsberg Satellite Services på Svalbard) driver et stort annlegg på Platåberget ved Longyearbyen og tilbyr servicer for a kontrollere satelitter og for å opplaste og nedlaste data. Blant kundene for Svalsat var selskapet Oneweb som hadde et stort prosjekt å levere satelitt-basert, raskt internett til hele Arktis nord for 60 grader nord. Hele 648 satelitter var planlagt som infrastruktur for å drive dette prosjektet. 74 satelitter ble skutt opp siden august i fjor. Men nå gikk Oneweb konkurs ifølge hjemmesiden Highnorthnews.

Svalsat: rammet av Korona

Svalsat i nærheten av Longyearbyen blir også rammet av Korona-krisen.

Fremtiden til Oneweb, det arktiske internett-prosjektet og de store investeringene som ble allerede gjort er usikker.

Svalsat har har ikke mange direkte ansatte i Longyearbyen, men er en viktig kunde til mange lokale bedrifter. Svalsat har flere store kunder, blant dem organisasjoner som ESA og NASA.

Korona-krisen: presset på bedrifter øker

Selve korona-viruset har så langt ikke kommet til Longyearbyen, i hvert fall ikke så langt vi vet. Sysselmannen har på fredag (17. april) forlenget vedtak om hjemmekarantene til 01. mai, med mulighet til videre forlengelse om det trengs.

Krisen legger stort press på samfunn og økonomi verden rundt. I Longyearbyen er det mange folk og bedrifter som er avhengig av turisme, og arbeidsledighet har økt kraftig de siste ukene til et nivå som har tidligere vært helt ukjent på Svalbard.

Alle har regelmessige utgifter som de må takle, men noen har høyere utgifter enn andre og dette gjelder blant annet bedrifter med polarhunder. Hunder trenger mat og stell uansett om det er turister eller ikke. Regjeringens støtte inkluderer så langt støtte til dekning av utgifter til og med mai, men årets vintersesong er nå snart over uten å ha skjedd økonomisk i det hele tatt. Neste vintersesong vil ikke begynne før desember eller tidlig i 2021 – det vil si, hvis den kommer. Martin Munck i Green Dog Svalbard sier til Svalbardposten at han målet for 2021 er å tjene 60 % av inntektene som et vanlig år fører med.

Polarhunder, Longyearbyen

På tur med polarhunder ved Longyearbyen. En vakker opplevelse!
Men så skal hundene få sin velfortjent mat etter turen.

Noen mindre bedrifter har allerede appellert offentlig: Svalbard Husky har et opprop til en kronerullering på hjemmesiden, og Svalbard Villmarksenter skrev på Facebook at doneringer «øremerket hundemat» vil komme godt med. Begge er lokale familiebedrifter.

Green Dog Svalbard har for tiden 275 hunder og Martin Munck kalkulerer med 100.000 kroner for hundemat per måned. Han sa til Svalbardposten at det er helt uaktuelt å avlive hunder på grunn av krisen og at han synes at slike rykter er veldig irriterende.

Arbeidsledigheten øker drastisk i Longyearbyen

Selve Corona-viruset er ennå ikke kommet til Svalbard, men har allerede rammet økonomien hardt. Arbeidsledighet, tidligere et lokalt nesten ukjent fenomen, har økt drastisk i mars. Turismen og store deler av servicenæringen har kollapset, og flere hundre arbeidstakere har mistet jobben. Fram til 9. mars hadde 9 personer meldt seg uten jobb, men dette tallet har økt til 261 til 24. mars og det øker fortsatt. Det er faktisk den kraftigste stigningen i hele Norge. Antall arbeidsledige antas faktisk å være enda høyere fordi tredjelandsborgere, som kommer fra land utenfor EØS, ikke kan registrere seg som arbeidsledig, og de går derfor heller ikke inn i statistikken. Det finnes en del tredjelandsborgere som bor i Longyearbyen.

På grunn av Svalbards spesielle status med Svalbardtraktaten, som nylig fylte 100 år, gjelder ikke loven om sosiale tjenester på øygruppen. Derfor er det ikke bare på grunn av den økonomiske situasjonen at arbeidsledigheten er liten i Longyearbyen. Til tross for krisen i gruvedriften kan Longyearbyen betegnes som en by med en høy grad av velstand, og tapet av jobber i industrien ble mer eller mindre kompensert av økningen innen turisme og forskning, selv om det er snakk om arbeidsplasser med en annerledes struktur som ikke alle vil si seg fornøyd med. Men det kommer i tillegg at folk som ikke har råd til å bo og leve på skikkelig og lovlig måte på Svalbard får ingen offentlig støtte og kan bli bortvist. Det har skjedd 5 personer siden 2017, men 4 av disse måtte forlate Svalbard før 2020 så det har ingenting med dagens krise å gjøre. Denne mangelen på offentlige sosiale systemer er prisen som borgere fra andre land på en måte betaler for å få bo og jobbe på Svalbard uten å måtte søke om oppholds- eller arbeidstillatelse.

Med andre ord så har man enten jobb eller andre inntekter hvis man bor i Longyearbyen, eller så blir man ikke lenge, og derfor har det heller ikke vært noen nevneverdig arbeidsledighet tidligere. Borgere fra andre land som var i økonomiske vanskeligheter, måtte henvende seg til sosiale systemer i sine hjemland. Og selv om landet skulle støtte sine statsborgere som bor langt borte, så er støtten neppe høy nok for å kunne leve i Longyearbyen.

Selv om regjeringen prinsipielt ikke ønsker å ta ansvar for ikke-norske borgere som bor i Longyearbyen, så er det nå en akutt krisesituasjon hvor mange behøver hjelp her og nå. Longyearbyens befolkning er veldig internasjonalt sammensatt. Her bor og jobber mennesker fra mange land, for eksempel flere hundre fra Thailand som vanligvis ofte har jobber innen servicenæring som renhold og gastronomi. Mange vil ikke kunne forvente støtte fra sine hjemland, og mange har heller ikke noe hjem de kan dra tilbake til utenfor Longyearbyen, bortsett fra at det nok neppe vil være mulig å komme seg til land som ligger langt borte, i disse tidene.

Longyearbyen

Longyearbyen under Corona-krisen: mørke tider,
selv om midnattsolen begynner snart å skinne.

Man antar at det er omtrent 300 mennesker som nå sitter i Longyearbyen uten inntekter, og som vanligvis ikk kan forvente støtte fra norske sosiale systemer. Men Longyearbyen lokalstyre har gått inn for at også tredjelandsborgere kan søke om tidsbegrenset støtte under visse betingelser. Det er allerede snakk om at bedrifter i Longyearbyen skal skaffe sosial forsikring for sine ansatte i fremtiden, men først og fremst må den aktuelle situasjonen håndteres, og som ellers i verden er det ingen i Longyearbyen som vet når og hvordan man en gang vil vende tilbake til et normalt liv. Det har allerede vært private samlinger for å støtte familier som har behov. Det gjelder først og fremst dem som flyttet dit for mindre enn 6 måneder siden fordi de får støtte i bare 20 dager fra det offentlige. De som har bodd i Longyearbyen i mer enn et halvt år, får støtte til og med 20. juni fra regjeringens krisepakke.

Longyearbyen lokalstyre (LL) har søkt regjeringen om 178,5 millioner kroner for å støtte den lokale økonomien. Det er snakk om offentlige oppdrag som raskt kan utføres av lokale bedrifter, kutt i gebyrer som kreves fra private husholdninger som vann, strøm og fjernvarme, som koster veldig mye i Longyearbyen, og kompensasjon for tap som LL forventer i fremtiden. Bare kanselleringer av store oversjøiske cruiseskip vil koste det offentlige mer enn 20 millioner kroner i havnegebyr.

Middeltemperatur i mars under normalen

I hele 111 måneder, siden november 2010, har gjennomsnittstemperaturen (per måned) i Longyearbyen vært over normalen. Ifølge Ketil Isaksen, seniorforsker i Norsk Meteorologisk Institutt, ble denne serie brutt nå i mars, som hadde en gjennomsnittstemperatur på -16,2 grader. Dette er 0,5 grader under normalen.

Is, Adventfjord

En kald mars måned: fersk is i Adventfjorden ved Longyearbyen.

En halv grad er kanskje ikke veldig mye, men likevel antar Isaksen at den kalde vinteren kommer permafrosten til gode: det tynne snødekket gjør at temperaturen i bakken synker for tiden betydelig, noe som skulle ha betydning i flere måneder framover.

Referanseperioden for den langfristige gjennomsnittsverdien er 1960-1990. Så snart det nåværende året er historie får vi en ny referanseperiode: 1990-2020. Den vil bringe mye høyere gjennomsnittstemperaturer på grunn av oppvarmingen som har nå vært tydelig i flere årtier. Dermed vil vi også se flere måneder igjen med temperaturer under den langfristige normalen. Men det vil da ha å gjøre med den nye statistikken. Selve temperaturøkningen i Arktis vil fortsette, etter alt å dømme. Målinger på Svalbard lufthavn viser at temperaturen i gjennomsnitt har steget med 5,6 grader siden 1961, sier Isaksen.

Iskart, Svalbard

Iskart, 01. april 2020. Ingen aprilspøk, men mye is.
© Norks Meteorologisk Institutt.

Men i mellomtiden er det verdt å ta en titt på iskartet som viser at det er godt med is nå på Svalbard. Det er fastis i mange fjorder og mye drivis som når helt sør til Bjørnøya.

Bedøvet isbjørn døde av sirkulasjonssvikt

Isbjørnen som ble bedøvet ved Longyearbyen og døde kort tid deretter i helikopteret ble obdusert. Nå ble resultatet offentliggjort i en pressemelding av Sysselmannen: det var ei binne som døde av sirkulasjonssvikt ifølge stress, sjokk og medikamenter.

Binna ble funnet ved Vestpynten vest for Longyearbyen og skremt bort av Sysselmannen med helikopter. Bjørnen ble jaget over Adventfjorden og inn i en sidedal. Også snøskuter ble brukt og det er snakk om at bjørnen fikk en kort pause under hendelsen. 2,5 timer etter jagingen begynnte ble hun bedøvet. 2,5 er et langt tidsrom for et dyr som er ikke fysisk forberedt på a løpe lange avstander med høy hastighet: god isolasjon gjør at isbjørner er sensitive mot overvarming. Derfor er det også strengt forbudt å forfølge isbjørner. I Svalbardmiljøloven § 30 står det: «Det er forbudt å lokke til seg, forfølge eller ved annen aktiv handling oppsøke isbjørn slik at den blir forstyrret eller det kan oppstå fare for mennesker eller isbjørn.»

Men det er nok akkurat det som skjedde her når man vurderer at bjørnen ble jaget i 2,5 timer (inkludert en «kortere pause») med helikopter og snøskuter selv om Sysselmannen hadde «isbjørnfaglig bistand fra Norsk Polarinstitutt». Proseduren og bedøving ble nok for mye for bjørnen som veide bare 62 kg: hun fikk flere medikamenter på helikopteret og døde av sirkulasjonssvikt på flyturen til KinnvikaNordaustlandet.

Isbjørner (Edgeøya)

Isbjørnfamilie med mor (til venstre, foran) og to toårsunger. August, Edgeøya.

Ellers skal bjørnen ha vært i god helse. Vekten på bare 62 kg og størrelsen tyder på at hun var en førsteårs ungbjørn eller en liten toåring. I hvert fall skulle hun ha vært sammen med moren.

Tilbake

Nyhetene er i fra 03.08.2020 klokken 15:04:49 (GMT+1)
css.php