spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Brattlidalen i Sassendalen, Svalbard

Virtuell tur med 360° Panoramabilder

Bratt­li­da­len vir­tu­ell pan­ora­ma­tur

Brattlidalen

Pan­ora­ma­bil­der

  1. Bratt­li­da­len 1
  2. Bratt­li­da­len 2
  3. Bratt­li­da­len 3
  4. Bratt­li­da­len 4
  5. Bratt­li­da­len 5
  6. Bratt­li­da­len 6
  7. Bratt­li­da­len 7

Neden­for får du ytter­li­ge­re informas­jo­ner om de ulike pan­ora­ma­bil­de­ne:

Bratt­li­da­len 1

På avstand vir­ker ikke Bratt­li­da­len som noe sær­lig spe­si­ell. Den er nes­ten ikke syn­lig og det er lett å bare gå for­bi, med mind­re man vet hva man går glipp av.

Bratt­li­da­len 2

Med snøs­coo­ter kan man kjø­re fle­re hund­re meter inno­ver i Bratt­li­da­len. Det­te er også slik de fles­te besø­ken­de kom­mer hit i førs­te omgang.

Bratt­li­da­len 3

Den­ne lil­le elve­da­len som slyn­ger seg nedo­ver til Sas­senda­len blir etter hvert så smal at snøs­ku­ter­ne ikke kom­mer seg vide­re og må par­ke­res.

Bratt­li­da­len 4

Her­fra må man gå til fots!

Bratt­li­da­len 5

Nå blir det vir­ke­lig smalt. Deler av Bratt­li­da­len er vel­dig smal og omgitt av brat­te klip­per. Gjen­nom tus­en­vis av år har en elv av smel­tevann bor­ret seg inn det har­de grunn­f­jel­let, som dan­ner brat­te og enkel­te gan­ger også over­hen­gen­de veg­ger rett ved siden av elve­lei­et.

Bratt­li­da­len 6

Deret­ter er det forelø­pig slutt på den sma­le slukt-delen av Bratt­li­da­len. Hvis man kla­trer opp en liten, men bratt snøs­krent – her er det en foss om som­me­ren – ser man at Bratt­li­da­len vider seg ut igjen.

Bratt­li­da­len 7

Bratt­li­da­len fører fle­re kilo­me­ter inno­ver i Colo­ra­d­of­jel­let, der den vand­ler seg til en impo­ne­ren­de, men en ganske utilg­jen­ge­lig slukt.

Til­ba­ke

Legg igjen din kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Og til syvende og sist mitt nytt Ceterum censeo:

ny bok

min ny bok, fotoboka "Norwegens arktischer Norden (3): Die Bäreninsel und Jan Mayen" (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestilles fra nå av. Klikk her for mer info :-)

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php