spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Ukens side: Sjuøyane pfeil
Marker
Home → * Ark­tis­ke seil­tur­er

Svalbard under seil

... og av og til går turen til Jan Mayen, Grønland, Antarktis eller Patagonia

Svalbard under seil med Rolf Stange

Rolf Stan­ge er en av Sval­bards mest erfar­ne gui­der og ekspe­dis­jons­le­de­re.

For å star­te med de dår­li­ge nyhe­te­ne først: vi fokus­se­rer på det tysk-tal­en­de mark­edet, rett og slett for­di det er det vi har adgang til. Selv­føl­ge­lig er du som ikke snak­ker tysk som mor­språks­bru­ker også vel­kom­men ombord! Men du bør være istan­de å føl­ge med. Informas­jon, fored­rag og samt­a­le vil fore­gå på tysk, og så len­ge du kan føl­ge med vil det gå fint. Det vil aldri være noe pro­blem å sva­re på spørs­mål eller å sam­men­fat­te på engelsk eller på norsk (avhen­gig av hvem du spør og hvem som er med på turen). Men det vil bli alt­for tid­kre­ven­de å over­set­te alt, som om du ikke snak­ker og fors­tår tysk i det hele tatt så er det­te nok ikke den pas­sen­de turen for deg.

Men hvis du er inter­es­sert så er det bare å ta en titt på den tyske vers­jo­nen av den­ne siden ved å trykke på sym­bo­let øverst på siden for å kom­me frem til opp­datert informas­jon om turene som vi har på Sval­bard og even­tuelt på Jan May­en, i Øst­grøn­land, i Ant­ark­tis eller i Pata­go­nia og Falk­lan­døyene. Hvert år kjør vi en liten serie med turer med hoved­fo­kus på Sval­bard.

På Sval­bard bru­ker vi hovedsa­ke­lig seil­bå­te­ne Arc­ti­ca II (9 gjes­ter, 2 gui­der, skip­per. Trykk her for å åpne den tyske bes­kri­vel­sen av Arc­ti­ca II på våre sider) og tre­mast­sei­le­ren Anti­gua (16 luga­rer med 2 hver gjes­tekøy­er, 3 gui­der, ca. 7 manns­kap) (trykk her for å åpne bes­kri­vel­sen av Anti­gua på våre tyske sider) .

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.07.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php