spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home → * Ark­ti­s­ke seil­tu­rer

Svalbard under seil

... og av og til går turen til Jan Mayen, Grønland, Antarktis eller Patagonia

Svalbard under seil med Rolf Stange

Rolf Stan­ge er en av Sval­bards mest erfar­ne gui­der og eks­pe­dis­jons­le­de­re.

For å star­te med de dår­li­ge nyhe­te­ne først: vi fokus­se­rer på det tysk-tal­en­de mar­ke­det, rett og slett for­di det er det vi har adgang til. Selvføl­ge­lig er du som ikke snak­ker tysk som mor­språks­bru­ker også vel­kom­men ombord! Men du bør være istan­de å føl­ge med. Informas­jon, fore­drag og samta­le vil fore­gå på tysk, og så len­ge du kan føl­ge med vil det gå fint. Det vil ald­ri være noe pro­blem å sva­re på spørsmål eller å sam­menf­at­te på engelsk eller på nor­sk (avhen­gig av hvem du spør og hvem som er med på turen). Men det vil bli alt­for tid­kre­ven­de å over­set­te alt, som om du ikke snak­ker og forstår tysk i det hele tatt så er det­te nok ikke den pas­sen­de turen for deg.

Men hvis du er inter­es­sert så er det bare å ta en titt på den tyske versjo­nen av den­ne siden ved å trykke på sym­bo­let øverst på siden for å kom­me frem til opp­datert informas­jon om ture­ne som vi har på Sval­bard og even­tu­elt på Jan May­en, i Øst­grøn­land, i Ant­ark­tis eller i Pata­go­nia og Falk­landøye­ne. Hvert år kjør vi en liten serie med turer med hove­d­fo­kus på Sval­bard.

På Sval­bard bru­ker vi hove­dsa­ke­lig seil­bå­te­ne Arc­ti­ca II (9 gjes­ter, 2 gui­der, skip­per. Trykk her for å åpne den tyske bes­kri­vel­sen av Arc­ti­ca II på våre sider) og tre­mast­sei­le­ren Anti­gua (16 lug­a­rer med 2 hver gjes­te­køy­er, 3 gui­der, ca. 7 manns­kap) (trykk her for å åpne bes­kri­vel­sen av Anti­gua på våre tyske sider) .

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.07.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php