spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Pyramiden: Kantine

360° panoramabilde

Den gam­le kan­ti­nen er en stor og praktfull byg­ning, noe som er typi­sk for man­ge av de sen­tra­le bygg­ver­kene i Pyra­mi­den. Ale­ne tvil­ling-trap­pen som befin­ner seg ved siden av et stort og (den gang) vak­kert mosa­ikk­bil­de av et ark­tisk lands­kap er impon­e­ren­de. I glans­pe­ri­oden til Pyra­mi­den, spis­te opp­til 1000 men­nes­ker her i spi­se­sa­len hver dag, i dag er det store rom­met tomt og for­latt.

Spi­se­sa­len i tred­je etas­je i den gam­le kan­ti­nen var fan­tas­tisk.

I dag inklu­de­rer de gui­de­de turene i Pyra­mi­den ofte et besøk til kan­ti­nen.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 26.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php