spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Barentsburg: Trappen

360° panoramas

Bar­ents­burg er hard arbeid – i det mins­te om du kom­mer fra hav­nen: du må gå opp en lang trapp av tre for å kom­me opp til hove­d­de­len av boset­nin­gen. Selvføl­ge­lig fin­nes det en gate, og du kun­ne bestil­le en buss, men det had­de vel vært alt­for enkelt… trap­pe­ne er bare en del av moroa! Og du har en flott uts­ikt hver gang du tar en pau­se for å pus­te litt.

Om du ikke liker trap­pen, bur­de du har sett den gam­le. Den nåvæ­ren­de trap­pen ble byg­get for noen år siden. Det var i 2008, så vidt jeg hus­ker.

Det fin­nes en vel­dig flott pan­ora­ma­plat­form av tre ved siden av trap­pen ved den øvre delen, akku­rat der du tren­ger en liten pau­se. Uts­ik­ten over Grønfjor­den er vir­ke­lig stors­la­gen når været er klart! Det enes­te som mang­ler her er en café … herif­ra er det ikke langt til den gam­le kan­ti­nen og bysen­te­ret.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 24.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php