spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Blomstrandhalvøya: grotto

360° panorama

Blom­strand­hal­vøya i Kongsfjor­den er først og fremst kjent for den gam­le mar­mor­gru­ven Marb­le Island (kjent som Lon­don, Ny Lon­don eller Camp Mans­field), men også for sine hul­er og grot­ter, som ble dan­net gjen­nom karst­pro­ses­ser og i noen til­fel­ler gjen­nom havets bøl­ger.

Et spe­sielt vak­kert eks­em­plar fin­nes rett på hav­ni­vå. Når havet lig­ger stil­le er det mulig å ta seg inn i grot­ten med lett­bå­ten!

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.07.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php