spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Engelskbukta: Comfortlessbreen

360° panoramas

Engelskbuk­ta fikk nav­net sitt etter engels­ke hval­fan­ge­re som had­de en liten hval­fangst­s­tas­jon her på nordsi­den. Man kan fort­satt se res­ter etter en spek­kovn og en grav.

Com­fort­less­breen – pano 1

Her står vi på Com­fort­less­breen. Hval­fan­ger­ne kall­te hele buk­ta for Com­fort­less Cove, noe som tyder på at livet kun­ne være van­skel­ig og slit­som her. Helt sik­kert er været ikke all­tid så bra som på den­ne fine som­mer­da­gen i 2019 da jeg tok det­te pan­ora­ma­bil­det! Com­fort­less­breen frems­tøt­te gans­ke raskt i 2007 og 2008 („sur­ge“). I mel­lomt­iden har den truk­ket seg til­ba­ke igjen og over­fla­ten er langt fra så opp­spruk­ket som under og rett etter frems­tø­tet.

Com­fort­less­breen – pano 2

I nær­he­ten av breen kan man stu­de­re gla­sia­mor­fo­lo­gi som i en lære­bok. Det fin­nes more­ner og smel­tevann­sav­set­nin­ger mm.

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 25.08.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php