spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Nordnorge 06.-13. november med SV Antigua, del 2

Kvænangen: hvaler og nordlys

Knølhval, Kvænangen

Knølh­val i Kvæn­an­gen.

Man kan vel godt si at dis­se dage­ne i Kvæn­an­gen sto vel­dig sen­tralt i hele tur­opp­leg­get. Vi viet 3 ful­le dager – så mye som lys­et til­lot – til leting etter hval. Og det ble ikke med å lete, vi fant dem fak­tisk også 🙂 det ble fle­re vak­re møter med knølh­va­ler og en ufor­glem­me­lig mor­gen med en stor grup­pe spekkhog­ge­re. Fan­tas­tis­ke opp­le­vel­ser og jeg tørr å si at de gikk uten fors­tyr­rel­ser eller and­re ulem­per for dyre­ne. Noe som er vel­dig vik­tig spe­sielt med tan­ke på tra­fik­ken som man opp­le­ver i Kvæn­an­gen i novem­ber, som er hoveds­e­son­gen for hva­ler. Det inklu­de­rer en del hur­tig­gåen­de motor­bå­ter. Gode gam­le Anti­gua er ingen hur­tig­båt, langt fra. Og det er bra.

Spekkhoggere, Kvænangen

Spekkhog­ge­re i Kvæn­an­gen. To av man­ge den­ne for­mid­da­gen.

Vi var også hel­di­ge og fikk se nord­ly­set to kvel­der, til vår stor gle­de.

Nordlys, Kvænangen

Nord­lys over Anti­gua, Kvæn­an­gen.

Foto­gal­le­ri 2: Kvæn­an­gen

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/fotogalleri:  → Fra Trom­sø til Arnøy  → Kvæn­an­gen  → Fra Sørk­jo­sen til Trom­sø

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.11.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php