spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Bil­der, pan­ora­ma­er, videoer, web­ka­me­ra­erPan­ora­ma­bil­der fra Spits­ber­gen → Mag­da­le­nefjor­den – Grav­ne­set Gul­ly­buk­ta

Magdalenefjorden: Gravneset, Gullybukta

360° panorama

360° vir­tu­ell tur på Grav­ne­set i Mag­da­le­nefjor­den

Magdalenefjorden - Gravneset Gullybukta

Mag­da­le­nefjor­den: Grav­ne­set (1)

Grav­ne­set er det enes­te rela­tivt fla­te områ­det i Mag­da­le­nefjor­den, som er berømt for sitt spek­ta­kulæ­re lands­kap, med spis­se fjell og fle­re isbre­er. Det er en fin sand­strand på Grav­ne­set, i en stort sett godt skjer­met bukt, kalt Tri­ni­ty­ham­na. Områ­det med mose indi­ke­rer at det fin­nes kolo­nier av sjø­fugl rett i nær­he­ten. Et stort antall alke­kon­ger hek­ker i fjells­i­de­ne rundt om, og bidrar til gjøds­ling av jor­ds­mon­net.

Mag­da­le­nefjor­den: Grav­ne­set (2)

Engels­ke hval­fan­ge­re viss­te at Tri­ni­ty­ham­na var en rela­tivt godt skjer­met, natur­lig havn, og sat­te opp en hval­fangst­s­tas­jon på Grav­ne­set. I områ­det er det en stor grav­plass på en liten ås, og noen lite iøy­ne­fal­len­de res­ter etter spek­kov­ner. Mots­att av den van­li­ge nor­men på Spits­ber­gen, er dis­se his­to­ris­ke områ­de­ne gjer­det inn, og de store meng­de­ne turis­ter som kom­mer til Grav­ne­set med crui­se­bå­ter om som­me­ren har ikke lov til å beve­ge seg på områ­de­ne.

Mag­da­le­nefjor­den: Gul­ly­buk­ta

Gul­ly­buk­ta lig­ger like ved Grav­ne­set, og er en liten bukt med en flott isb­re (Gul­ly­breen). Bred­de­ne er stei­ne­te, og det er ikke akku­rat lett å beve­ge seg her, men det flot­te lands­ka­pet gjør det defi­ni­tivt ver­dt stre­vet.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 16.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php