spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Advent City

Bilder og bakgrunn fra en av Svalbards første kullgruver

Advent City lig­ger på nordsi­den av Advent­fjor­den, rett over­for fly­plas­sen. Fra 1904 til 1908 prøv­de det engels­ke sels­ka­pet Spits­ber­gen Coal and Tra­ding Com­pa­ny Limi­ted seg på kull­drift, men uten mye hell. Den lil­le gru­ve­by­en måt­te opp­gis og for­la­tes, noen hus ble flyt­tet til Hior­th­hamn for vide­re bruk.

Det fin­nes fort­satt noen res­ter etter gru­ve­drift og annen akti­vi­tet på stedet. Ikke langt fra fjor­den fin­ner vi noen gam­le anlegg (damp­mas­kin?) og i fjæ­ra et skips­vrak. Hustuf­ter mel­lom fjor­den og Advent­top­pen viser hvor sel­ve «gru­ve­by­en» befant seg den gan­gen, og vi kan se gruvein­ngan­gen på skrå­nin­gen.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.09.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php