spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Nordenskiöldfjellet

360° panoramabilder

Nor­dens­kiöldfjel­let 1

En tur opp til top­pen av Nor­dens­kiöldfjel­let, det høyes­te fjel­let nær Lon­gye­ar­by­en med en høy­de på 1051 meter. Om vin­te­ren er det­te en fin dags­tur på lang­renn­ski. Enkel­te av lokal­be­fol­k­nin­gen gjør turen, som er ganske bratt, med snøs­ku­te­re, noe som ikke er vel­dig popu­lært blant de som har tatt turen ut for å få litt fred og ro.

Beløn­nin­gen for den sei­ge opp­s­tign­in­gen kom­mer i form av en fan­tas­ti­sk uts­ikt over store deler av Nor­dens­kiöld Land og Isfjord.

Nor­dens­kiöldfjel­let 2

En grup­pe med svens­ke forske­re over­vin­tret på Nor­dens­kiöldfjel­let under det inter­nas­jo­na­le polarå­ret 1932-33. Det­te var den høyes­te over­vin­trin­gen på Sval­bard noen­sin­ne og var muligg­jort av en bety­de­lig logis­ti­sk inn­sa­ts. Alt uts­ty­ret, inklu­dert byg­ge­ma­te­ria­le til hyt­ten og for­sy­n­in­ger, måt­te bæres opp på fjel­let og ble kjørt hove­dsa­ke­lig med hun­de­s­le­der.

Hyt­ten er nå i bruk av Lon­gye­ar­by­en Røde Kors. Om vin­te­ren er den fulls­ten­dig dek­ket av snø.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php