spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Nordenskiöldfjellet

360° panoramabilder

Nor­dens­ki­öld­fjel­let 1

En tur opp til top­pen av Nor­dens­ki­öld­fjel­let, det høy­es­te fjel­let nær Lon­gye­ar­by­en med en høy­de på 1051 meter. Om vin­te­ren er det­te en fin dags­tur på lan­g­renn­ski. Enkel­te av lokal­be­fol­knin­gen gjør turen, som er gans­ke bratt, med snøs­ku­te­re, noe som ikke er vel­dig populært blant de som har tatt turen ut for å få litt fred og ro.

Beløn­nin­gen for den sei­ge opps­tign­in­gen kom­mer i form av en fan­tas­tisk utsikt over store deler av Nor­dens­ki­öld Land og Isfjord.

Nor­dens­ki­öld­fjel­let 2

En grup­pe med svens­ke for­ske­re over­vin­tret på Nor­dens­ki­öld­fjel­let under det internas­jo­na­le polarå­ret 1932-33. Det­te var den høy­es­te over­vint­rin­gen på Sval­bard noen­sin­ne og var muliggjort av en bety­de­lig logis­tisk inn­sats. Alt uts­ty­ret, inklu­dert byg­ge­ma­te­ria­le til hyt­ten og for­syn­in­ger, måt­te bæres opp på fjel­let og ble kjørt hovedsa­ke­lig med hun­de­sle­der.

Hyt­ten er nå i bruk av Lon­gye­ar­by­en Røde Kors. Om vin­te­ren er den full­sten­dig dek­ket av snø.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php