spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Longyerarbyen – Nye gruve 2 (Julenissegruven)

360° panoramabilder

Gruve 2b eller den “nye gruve 2” lig­ger i skrå­nin­gen av Gru­vef­jel­let oven­for Nyby­en. Iføl­ge tra­dis­jo­nen bor jule­n­is­sen her, i hvert fall i løpet av adventsti­den. Der­for er gye gruve 2 også kjent som jule­n­is­se­gru­ven.

I de sis­te ukene før jul står det en post­kas­se på siden av vei­en i nær­he­ten av gru­va. Her kan bar­na sen­de bre­ve­ne sine til nis­sen. I adventsti­den kan man se et lys som bren­ner oppe i gru­ven. Her sit­ter den gam­le man­nen med det lan­ge skjeg­get og den røde jak­ken og leser alle bre­ve­ne …

Det­te skjer i begyn­nel­sen av adventsti­den, når fami­lier og barn tra­dis­jo­nelt går i et fak­kel­tog fra Huset til post­kas­sen på nedsiden av gruve 2b, for deret­ter å gå inn til Lon­gye­ar­by­en sen­trum. Her ten­ner de det store juletreet som er satt opp.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 07.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php