spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Blom­strand­hal­vøya grot­ter

Blom­strand­hal­vøya i Kongsfjord er mest kjent for den gam­le mar­mor­gru­ven i Ny-Lon­don og det vak­re lands­ka­pet, men det byr også på noen geo­mor­fo­lo­gis­ke rari­te­ter i form av fle­re grot­ter.

Den­ne lil­le hulen lig­ger ganske høyt over hav­ni­vå:

Berg­grun­nen bes­tår av svakt omd­an­ne­de kar­bo­na­ter (‘mar­mor’) som har man­ge små geo­lo­gis­ke for­kas­t­nin­ger (sprek­ker). Vann kan lett angri­pe berg­grun­nen fra sprek­ke­fla­te­ne, hove­dsa­ke­lig ved å forårsa­ke kje­misk opp­løs­ning av berg­grun­nen, men også meka­nisk, sær­lig sub­gla­si­alt under plei­sto­cen da smel­tevann rant langs under­si­den av isbree­ne under høyt trykk.

Den­ne hulen er stør­re og ganske bratt. Taket er del­vis bor­te. Også den­ne hulen lig­ger høyt over hav­ni­vå:

Og den­ne lil­le, men vak­re grot­ten lig­ger rett ved havet:

Enkel­te av dis­se grot­te­ne er mer eller mind­re umu­lig å ta seg fram til, mens and­re er let­te å nå. En av dem er fak­ti­sk let­test å nå med båt når sjøen er rolig nok. Den­ne grot­ten fin­ner du på en spe­si­ell side (trykk her).

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.07.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php