spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2021Sval­bard med Arc­ti­ca II, 08.-26.08.2021 → Den sør­li­ge ves­t­kys­ten: fra Sør­kapp til Isfjor­den

Den sør­li­ge ves­t­kys­ten: fra Sør­kapp til Isfjor­den

På tur i Hornsund

På tur i Horn­sund.

Vi var – igjen! – utro­lig hel­dig med været på seil­a­sen rundt Sør­kap­pet, et far­vann som har et dår­lig ryk­te for dår­lig vær og tung sjø. Ikke den­ne gan­gen! Det var ikke bare at vi kun­ne bru­ke en snar­vei gjen­nom småøyene i områ­det, men vi kun­ne til og med gå i land på Tokros­søya. Abso­lutt ikke noe dag­lig­dags og helt sik­kert en av man­ge høy­de­punk­ter den­ne Sval­bard-som­me­ren for meg.

Så bruk­te vi en dag i Horn­sund før vi fort­sat­te vide­re nord­o­ver til Bell­sun­det. Her ble været litt grå og fuk­tig; for førs­te gang i en lang peri­ode. Så run­det vi den­ne fan­tas­tis­ke rei­sen av i Isfjor­den, med den førs­te kon­tak­ten til sivi­li­sas­jo­ne i Barents­burg og en sis­te ilands­tig­ning på Kapp Lai­la i Coles­buk­ta.

SY Arctica II, Svalbard 2021: Kart 4

Med SY Arc­ti­ca II rundom Sval­bard, August 2021: Kart 4 – Den sør­li­ge ves­t­kys­ten.

Gal­le­ri 4: Den sør­li­ge ves­t­kys­ten: fra Sør­kapp til Isfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Den nord­li­ge ves­t­kys­ten  → Nord Sval­bard  → Øst Sval­bard  → Den sør­li­ge ves­t­kys­ten  

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 08.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php