spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2021 → Sval­bard med Anti­gua, 09.-22.09.2021

Sval­bard med Anti­gua, 09.-22.09.2021

SV Antigua, Svalbard 2021

SV Anti­gua på Sval­bard, sep­tem­ber 2021.

Det­te var den tred­je og sis­te turen på en seil­båt den­ne ark­tis­ke som­me­ren 2021. Vær­gu­dene gav oss noen vel­dig vak­re sen­som­mer­d­a­ger og så vis­te de oss hvem som vir­ke­lig bestem­mer på Sval­bard.

Dag­bo­ka

Her er dag­bo­ka (tysk tekst). Det fin­nes to vers­jo­ner med for­skjel­lig filstørrelse/kvalitet. Sel­ve inn­hol­det er det sam­me.

  • Liten fil (3,6 MB) for rask ned­las­ting og skjerm­bruk: trykk her.
  • Stor fil (46 MB) for prin­ting i god kva­li­tet: trykk her.

Bil­de­gal­le­ri­er

Her er noen sider med bil­der fra de for­skjel­li­ge avs­nit­te­ne av den­ne turen:

Sval­bard pan­ora­ma

Og her er noen sider med bil­der og litt bak­grunn om noen av stede­ne som vi besøk­te under den­ne turen:

Og til syven­de og sist: den nye kalen­de­r­en min, Sval­bard 2022, er ute! Og det sam­me gjel­der den nye boka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (1): Spitz­ber­gen»! 🙂

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php