spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Kvitøya: Andréeneset

360 grader panoramabilde

André­e­ne­set er en flat, kar­rig hal­vøy med noen få kva­drat­ki­lo­me­ter isfritt land på ves­t­siden av Kvi­tøya, lengst mot nor­døst på Sval­bard. Herif­ra er det ikke langt til rus­sis­ke Frans Josef Land.

Det mes­te av den­ne vel­dig ugjes­t­mil­de, 700 kva­drat­ki­lo­me­ter store øya er fors­vun­net under Kvi­tøy­jø­ku­len. Sett bort ifra André­e­ne­set er det bare den lil­le Hor­nod­den og Kræ­mer­pyn­ten på øst­siden som fin­nes av isfritt land. Kræ­mer­pyn­ten er den delen av Nor­ge som lig­ger lengst mot øst.

André­e­ne­set lig­ger vel­dig eks­po­nert til, og i til­legg til vær og hav kom­mer isbjør­ner som ofte hol­der til her og gjør det umu­lig å gå i land. Hvis du lik­e­vel lykkes med det­te kan du besøke stedet hvor Andrée-ekspe­dis­jo­nen slo sin sis­te leir den 05. okto­ber 1897. Stedet er mar­kert med et lite og enkelt mom­u­ment av betong. Nyhe­te­ne gikk ver­den rundt da lei­ren ble fun­net i 1930. Salo­mon August Andrée, Knut Fræn­kel og August Strind­berg ble grav­lagt i Stock­holm under stor offent­lig opp­merksom­het. Den nøyak­ti­ge død­sår­sa­ken er fort­satt ukjent, og det fin­nes fle­re teo­ri­er.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.10.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php