spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Kvitøya: Andréeneset

360 grader panoramabilde

Andrée­ne­set er en flat, kar­rig hal­vøy med noen få kva­drat­ki­lo­me­ter isfritt land på vest­siden av Kvi­tøya, lengst mot nor­døst på Sval­bard. Herif­ra er det ikke langt til rus­sis­ke Frans Josef Land.

Det mes­te av den­ne vel­dig ugjes­t­mil­de, 700 kva­drat­ki­lo­me­ter store øya er forsvun­net under Kvi­tøy­jø­ku­len. Sett bort ifra Andrée­ne­set er det bare den lil­le Hor­nod­den og Kræ­mer­pyn­ten på øst­siden som fin­nes av isfritt land. Kræ­mer­pyn­ten er den delen av Nor­ge som lig­ger lengst mot øst.

Andrée­ne­set lig­ger vel­dig eks­po­nert til, og i til­legg til vær og hav kom­mer isbjør­ner som ofte hol­der til her og gjør det umu­lig å gå i land. Hvis du like­vel lykkes med det­te kan du besø­ke stedet hvor Andrée-eks­pe­dis­jo­nen slo sin sis­te leir den 05. okto­ber 1897. Stedet er mar­kert med et lite og enkelt momu­ment av betong. Nyhe­te­ne gikk ver­den rundt da lei­ren ble fun­net i 1930. Salo­mon August Andrée, Knut Fræn­kel og August Strind­berg ble grav­lagt i Stock­holm under stor offent­lig opp­merksom­het. Den nøyak­ti­ge død­sårsa­ken er fort­satt ukjent, og det fin­nes fle­re teo­ri­er.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.10.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php