spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard 09.-27. juli med SV Antigua, del 1

Isfjorden

Fjellsmelle, Blomesletta

Fjells­mel­le på Blo­mes­let­ta.

Dene førs­te delen av turen gikk med en gans­ke så liten grup­pe på bare 10 pas­sas­je­rer (skul­le vært 31). Vi had­de fort­satt håp om å kun­ne pluk­ke opp noen fle­re og der­for holdt vi oss i Isfjor­den for å være i rek­ke­vid­de – og det var bra, ikke bare for­di vi fak­tisk fikk fle­re ombord, men også for­di det er så utro­lig mye man kan gjø­re i Isfjor­den, så man­ge steder man kan besøke.

Gipsdalen

På tur i Gips­da­len.

Bil­de­gal­le­ri 1: I Isfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → I Isfjor­den  → Nord­o­ver  → Søro­ver

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 04.08.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php