spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Fra Alta til Bodø med SV Meander, 22. april - 1 mai 2024

Del 2: fra Andenes til Skrova

Spermhval, Andenes

Spermhval ved Ande­nes.

Spermhva­le­ne (eller kas­ke­l­ot­tene) ved Ande­nes var uten tvil et høy­de­punkt. Det er bare å være hel­dig med vær- og sjø­for­hol­de­ne …

Så kom Troll­fjor­den, også godt kjent for å være et høy­de­punkt. Og igjen er så mye avhen­gig av været, men igjen had­det vi det på vår side ☺️

Meander i Trollfjorden

SV Mean­der i Troll­fjor­den.

Vi fort­sat­te med vak­re turer og man­ge nyde­li­ge opp­le­vel­ser i Diger­mu­len og Hen­nings­vær. Så fulg­te et stort høy­de­punkt til: rett sør for Skro­va møt­te vi en stor grup­pe spekkhog­ge­re. Det kom som en stor over­ras­kel­se, i det­te områ­det og på den­ne års­ti­den!

Spekkhoggere ved Skrova

Spekkhog­ge­re ved Skro­va.

Foto­gal­le­ri: fra Ande­nes til Skro­va med SV Mean­der

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/fotogalleri:  → Del (1): fra Alta til Trom­sø  → Del (2): fra Ande­nes til Skro­va  → Del (3): fra Tranøy til Bodø

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 07.05.2024 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php