spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Doppelkalender 2024: Svalbard og Nordnorge pfeil

Villa Oxford, Reinsdyrflya

Reins­dyr­flya

Vil­la Oxford er en liten fang­sthyt­te i Wors­ley­ham­na i Lief­defjor­den, på sør­si­den av Reins­dyr­flya. Lands­ka­pet er en vids­trakt slet­te med noen store flyt­te­bl­ok­ker her og der. Grunnf­jel­let har vak­re røde far­ger for­di fjel­let som består av sand­stein fra devon­ti­den, også kjent som Old Red Sand­stone, inne­hol­der hema­tit (jer­noks­i­der).

Vil­la Oxford

Vil­la Oxford er en bis­tas­jon som ble byg­get av Hil­mar Nøis i 1924 (see Fred­heim-siden for mer info om den­ne berøm­te fang­st­man­nen). Hil­mar bruk­te tre­ma­te­ria­ler av store kas­ser som den engels­ke ekspe­dis­jo­nen av Geor­ge Bin­ney fra Oxford had­de brukt tid­li­ge­re den­ne som­me­ren for å frak­te et sjøfly opp til Spits­ber­gens nord­kyst. Sjøfly­et at typen Avro-Lynx ble brukt til luft­fo­to­gra­fi og utforsk­ning. Det var blant de førs­te fly som ble brukt i Ark­tis.

Gal­lery – Vil­la Oxford / Reins­dyr­flya

Noen inn­trykk fra Vil­la Oxford og lands­ka­pet på Reins­dyr­flya.

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.01.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php