spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Nordaustland

Map Nordaustland

Klikk på lenken om du ønsker videre og mer detaljert informasjon p>

Se på kartet ovenfor eller lenkene under for detaljer om regionene:

For mer og detaljer informasjon: Guidebook Spitsbergen-Svalbard

 Svalbard – Norge nærmest Nordpolen

Generelt: Nordaustland er med sine 15 000 km2 den nest største øya på Svalbard. Skillet fra Spitsbergen går ved Hinlopenstretet, og dekket av store iskapper. Nordaustlandet tar del av Nordaust-landet naturreservat og er av den grunn beskyttet.

For panoramabilder fra Hinlopenstretet og nærliggende deler av Spitsbergen og Nordaustlandet, Klikk her.

Geologi: Grunnfjell gneis og granitter i nord og nordøst. I nordvest (Murchisonfjord til Lågøya) deformerte, men vel bevarte sedimenter (kvartsitter, karbonater) hørende til grunnfjellet med bølgemerker, uttørkede sprekker, stromatolitter osv.). I sørvest, fossil-rike permkarbonater er blottet over store områder (Kapp Starostin Formation), noen plasser diabas intrusjoner (øvre jura-kritt). Øyene i Hinlopenstretet består generelt av slike diabaser, Wilhelmøya med sine Mesozoiske sedimenter som den eneste unntakelsen.

Anbefalt bok For videre informasjon om geologi og landskap på Svalbard.

Landskap: Vidåpen, med flate koller og, mest i nord, platåformede fjell. Det er store isfrie områder nærme kysten i nord, vest og sørvest, men mesteparten av Nordaustlandet er dekket av store platåbreer. På nordkysten er det ofte mye drivved og, dessverre, mye søppel som har kommet med strømmene. Det generelt ufruktbare landskapet gir besøkende et intenst inntrykk av arktisk ensomhet og står i stor kontrast til vestkysten av Spitsbergen med sine spisse fjell og den rike tundraen i de sentrale område av Spitsbergen, Barents og Edgeøya.

Ufruktbart, steinte landskap på nordsiden av Nordaustlandet

Ufruktbart, steinte landskap på nordsiden av Nordaustlandet.

Flora og Fauna: Arktis. Mesteparten av området har ingen vegetasjon, på noen plasser er det lav og mose. Innimellom er det sildrer og andre blomster, ofte Svalbardvalmue (Papaver daliahnum). Til tross, klarer reinsdyr å overleve her, aner ikke hvordan. Lokalt hekker blant annet Ismåke og Sabinermåke. Det er flere hvilesteder for hvalross, og området er hjemmet til isbjørn. Binna føder unger på Nordaustlandet i løpet av vinteren.

Historie: Ettersom det er så avsidesliggende og vanskelige isforhold var det sjelden at hvalfangstere besøkte Nordaustland, og de etablerte ingen fangststasjoner. Pomorene satt pris på Hinlopenstret området ettersom det har rikt dyreliv som ga gode jaktområder. Norske fangstere oppholdt seg på Nordaustlandet relativt få ganger, noen ganger ble de nødt til å avslutte overvintringene på grunn av katastrofale følger av skjørbuk eller ulykker. De engelske ekspedisjonene til Phipps (1773) og William Edward Parry (1827)
passerte gjennom nordvestlige og nordlige deler av Nordaustlandet i løpet av dere forsøk på å nå Nordpolen. Mye kartlegging ble gjort ved området til Hinlopenstretet og opp mot Sjuøyane mellom 1899-1904 av Den svensk-russiske meridianbue-ekspedisjonen. Den modige svensken Adolf Erik Nordenskiöld var førstemann til å presse innlands i løpet av ekspedisjonen 1872-73 etter et avbrutt forsøk på å nå Nordpolen; senere ekspedisjoner som gjorde videre forskning i det store ukjente indre delen av Nordaustlandet var Oxford University Arctic Expedition med George Binney i 1924 og den svensk-norske ekspedisjonen med Ahlmann i 1931. I 1912, gruppen til den uheldige Schröder-Stranz-ekedisjonen som gikk seg vill Nord for Nordaustlandet, detaljer rundt skjebnen til dem er enda ukjent. 1944-45, en tysk vær-stasjon kontrollert fra Rijpfjord (Haudegenstasjonen). Under det internasjonale polaråret i 1957-58, etablerte Sverige stasjonen Kinnvika i Murchisonfjord, som ble forlatt i 1959.

Tilbake

Storøya Sjuøyane Lågøya Rijpfjord Bråsvellbreen, Austfonna Føynøya Hinlopen Wahlenbergfjord Murchisonfjord Augustabukta, Vibebukta
Siste modifikasjon: 19.02.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php