spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Lom­fjor­den: Faks­evå­gen, Fak­sef­jel­let

Lom­fjor­den er en liten fjord på ves­t­siden av Hin­lo­pens­tre­tet. Og på Lom­fjor­dens ves­t­side lig­ger en liten bukt, Faks­evå­gen. I mot­set­ning til de fles­te områ­de­ne rundt omkring Hin­lo­pens­tre­tet kan man her fin­ne grøn­ne tun­draom­rå­der. Og her fin­nes også flot­te turm­u­li­ghe­ter, for både mind­re spa­ser­tu­rer og en liten fjell­tur på Fak­sef­jel­let. På top­pen, i en høy­de av 360 m, lig­ger en vel­dig stor flyt­te­bl­okk. Her­f­ra har man en fan­tas­tisk utsikt over Lom­fjor­den og den nord­re delen av Hin­lo­pens­tre­tet.

Geo­lo­gien er ans­var­lig for vak­re struk­turer og far­ger i fjells­i­de­ne.

Pan­ora­ma Faks­evå­gen: Fak­sef­jel­let 1

Pan­ora­ma Faks­evå­gen: Fak­sef­jel­let 2

En annen vari­ant av utsik­ten fra Fak­sef­jel­let over Faks­evå­gen og Lom­fjor­den.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.01.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php