spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Lomfjor­den: Faks­e­vå­gen, Fak­sef­jel­let

Lomfjor­den er en liten fjord på vest­siden av Hin­lo­penstre­tet. Og på Lomfjor­dens vest­side lig­ger en liten bukt, Faks­e­vå­gen. I mot­set­ning til de fles­te områ­de­ne rundt omk­ring Hin­lo­penstre­tet kan man her fin­ne grøn­ne tund­raom­rå­der. Og her fin­nes også flot­te tur­mu­li­ghe­ter, for både mind­re spa­ser­tu­rer og en liten fjell­tur på Fak­sef­jel­let. På top­pen, i en høy­de av 360 m, lig­ger en vel­dig stor flyt­te­blokk. Her­fra har man en fan­tas­ti­sk uts­ikt over Lomfjor­den og den nord­re delen av Hin­lo­penstre­tet.

Geo­lo­gien er ansvar­lig for vak­re struk­tu­rer og far­ger i fjells­i­de­ne.

Pan­ora­ma Faks­e­vå­gen: Fak­sef­jel­let 1

Pan­ora­ma Faks­e­vå­gen: Fak­sef­jel­let 2

En annen vari­ant av uts­ik­ten fra Fak­sef­jel­let over Faks­e­vå­gen og Lomfjor­den.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 03.01.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php