spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Murchisonfjord: Indre Russeøya

360 grader panoramabilde

Ind­re Rus­seøya er mind­re enn Søre Rus­seøya, men har et mer variert lands­kap. Øya er pre­get av stei­ne­te åser, sjar­me­ren­de buk­ter og vak­re lagu­ner.

Også på Ind­re Rus­seøya kan man fin­ne vak­re fos­si­ler etter sen­pro­te­ro­sois­ke stroma­to­lit­ter, det vil si kolo­nier av ensel­le­te kalk­al­ger som lev­de for 600-700 mil­lio­ner år siden. Det var vik­ti­ge bid­rag­sy­te­re til pro­duks­jon av fri oksy­gen i atmos­fæ­ren, noe som gjor­de livet på jor­den og hele det glo­ba­le øko­sys­te­met mulig slik som vi kjen­ner det i dag!

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.10.2021 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php