spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Pyramiden: Flaskehus

360° panoramabilder

Det berøm­te «flaske­hu­set» («Bot­t­le house») lig­ger like uten­for Pyra­mi­den mot vest, i Mimerd­a­len. Vi kan trygt anta at man­ge minn­ever­di­ge even­ter har fun­net sted her gjen­nom åre­nes løp i form av alt fra kose­li­ge kvel­der til ville fes­ter. Sel­ve tiden da byg­get ble kon­struert, eller, hel­ler, det å skaf­fe mate­ria­ler til kon­struks­jo­nen må ha vært hard arbeid 🙂 Som nav­net til­sier er flaske­hu­set laget av flas­ker, og det sies at antal­let flas­ker når det impon­e­ren­de 5308! Flaske­hu­set ble byg­get I 1983.

Det berøm­te «flaske­hu­set» (Bot­t­le house) like uten­for Pyra­mi­den.

Som man­ge and­re bygn­in­ger i Pyra­mi­den i dag er flaske­hu­set van­lig­vis låst.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php