spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2023 → Sval­bard 06.-24.08. med SY Arc­ti­ca II

Svalbard 06.-24. august 2023 med SY Arctica II

Reisedagbok og bildegallerier

SY Arctica II, 2023, Duvefjord

Arc­ti­ca II «forank­ret» i Duvefjor­den, Nord­aus­t­land.

Og en gang til var turen rund Sval­bard med SY Arc­ti­ca II en abso­lutt høy­de­punkt av den­ne lan­ge Sval­bard­som­me­ren som var full med man­ge høy­de­punk­ter. Den­ne turen var vel­dig suk­sessfull med man­ge flot­te opp­le­vel­ser, spen­nen­de ilands­tign­in­ger, vak­re van­drin­ger og man­ge steder langt bor­te fra det van­li­ge, steder som de fles­te har vel aldri hørt om.

Tri­plog: Sval­bard med SY Arc­ti­ca II, 06. – 24. august 2023

Det er to for­skjel­li­ge vers­jo­ner. Inn­hol­det er det sam­me, for­skjel­len lig­ger i fils­tør­rel­sen og der­med i kva­li­te­ten. Teks­ten er på tysk uan­sett.

Bil­de­gal­le­ri­er – med SY Arc­ti­ca II rundt om Sval­bard

På dis­se side­ne vil du fin­ne bil­de­gal­li­er og kor­te fortel­lin­ger om de for­skjel­li­ge dele­ne av den­ne turen rundt om Spits­ber­gen og Nord­aus­t­land:

Isbjørn, Hinlopen

Isbjørn i Hin­lo­pen 🙂

Vi had­de en fan­tas­tisk tid på den­ne turen med skipper/eier Hein­rich Eggen­fell­ner og den gode båten hans, Arc­ti­ca II. Det er få som vet og kan så mye om Sval­bard og båt­li­vet som Hein­rich, og han gjor­de så mye mulig for oss, på en bra og sik­ker måte og med et smil. Takk skal du ha Hein­rich, for atter en fan­tas­tisk tur! Jeg ser frem til fle­re turer av den­ne typen sam­men med deg!

Heinrich Eggenfellner, SY Arctica II, 2023

Hein­rich Eggen­fell­ner, skip­per og eier av Arc­ti­ca II.

Vir­tu­el­le turer til steder vi besøk­te under den­ne turen

Det er man­ge sider på spitsbergen-svalbard.no dedi­kert til for­skjel­li­ge steder på Sval­bard, inklduert noen som vi besøk­te under den­ne turen. Side­ne har bil­de­gal­le­ri­er, 360 gra­der pan­ora­ma­bil­der og litt bak­grunn om plas­sen:

Jeg fikk sam­le mate­ria­ler til fle­re sider av den­ne typen under den­ne turen, men det vil ta sin tid. Men jeg kan aller­e­de si at mate­ri­al­et er gans­ke spek­ta­kulært!

Litt rekla­me …

… må det bli her.

Og at Sval­bard-gui­de­bo­ka fin­nes som ebook (den engels­ke vers­jo­nen) på Apple Books, det har du sik­kert aller­e­de fått med 🙂

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.10.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php