spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Stormbukta - Sørkapp Land

T = Trollosen

Sørkapp

Generelt: Sørligste del av Spitsbergen, Svalbards største øy. Klimaet er høyarktisk med mer drivis enn vi finner lengre nord lands vestkysten. Dette skyldes kalde havstrømmer som kommer sørfra til østlige deler av Svalbard og driver rundt Sørkapp for så å følge vestkysten til nord igjen, hvor det kalde, polare havvannet blandes med mer tempererte vannmasser som kommer med Golfstrømmen. Området er geologisk, landskaps- og historisk sett interessant, men vanskelig å nå. Den steinete kysten er eksponert for nordatlantere med sine sjø- og værforhold, så det kan være vanskelig å legge til med små båter. I tillegg er noen områder beskyttet som fuglereservat, og det er forbudt å nærme seg og ta seg inn i disse områdene mellom 15 mai og 15 august (gjelder Sørkappøya og nærliggende øyer og holmer). Hele området er del av Sør-Svalbard Nasjonalpark.

Guidebok: Svalbard - Norge nærmest Nordpolen

For mer og detaljert info: guideboka Svalbard – Norge nærmest Nordpolen.

Geologi: Kysten mellom Hornsund og Stormbukta består av grunnfjell, for det meste karbonater (kalkstein, dolomitt). Oppløsningsprosesser har dannet er karstlignende fenomen, og her er en kilde i Stormbukta det mest iøynefallende resultatet. Kilden, kalt ‘Trollosen’, produserer omtrent 10 m3 (10 000 litres) vann per sekund, noes om gjør den til den største kilden på Svalbard. Vannet følger et kort gjel til havet. Et lite stykke sør, nærmere isbreen, ligger flere, mindre kilder som lukter som råtne egg (grunnet svovel). Lukten indikerer ikke vulkansk aktivitet, det er fordi grunnvannet trenger gjennom berggrunn som inneholder noen illeluktende stoffer (for eksempel organisk materiale i leirskifer).

Sør for Stormbukta ligger sedimenter fra mesozoikum og tertiær i dagen. Sedimentene fra tertiær inneholder kull, som de er lengre nord (Bellsund, Isfjord). Den sørligste dele nav Svalbard inkludert Sørkappøya består av hard, fossilrik kalkstein fra perm (Kapp Starostin Formasjonen)..

Landskap: Ligner andre deler av vestkysten fra sør for Kongsfjorden; det er vide sletter mellom Hornsund og Sørkapp. Oppløsning av karbonatrik stein i grunnfjellet har dannet et interessant karstfenomen som for eksempel den store kilden Trollosen, se ovenfor. Indre deler av Sørkapp er dekket av breer. Kistefjellet er et spesielt fenomen; det er Svalbards sørligste fjell, og i følge det topografiske kartet er det en pingo på toppen av fjellet (jeg har aldri sett det selv, men hvem vet, kanskje en dag…).

Plante- og dyreliv: Tundra i områdene med kystslette, de indre delene er mer karrige og for det meste dekket av is. Det er kolonier med krykkjer i bratte skråninger som finnes i mindre gjel.

Grunnet isforholdene var Sørkapp et viktig migrasjonsområde for isbjørner. De mindre øyene som Sørkappøya er viktige hekkeplasser for ærfugler og derfor beskyttet – det er ikke tillatt å gå i lang under hekkesesongen.

Historie: Grunnet den eksponerte kysten har det vært mindre aktivitet her enn lengre nord. Sørkapp har alltid vært et viktig fangstområde, ettersom isbjørner fulgte drivisen som kom fra øst.

På Sørkappøya finnes spor etter noen jaktstasjoner etter Pomorene på minst tre forskjellige steder, og de kan alle stamme fra midten av 1500-tallet. Stasjonene kan være eldre enn Willem Barentsz berømte reise i 1596.

Sent på 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet jaktet norske fangstmenn som den kjente Petter Trondsen på isbjørner med selvskuddkasser, rifle og noen ganger forgiftet kjøtt. Dette var et farlig spill, da isen kunne begynne å drive når som helst, og noen ganger kunne mennesker som var i området til feil tid forsvinne sporløst.

I 1944/45 hadde Tyskland en bemanned værstasjon med kodenavnet ‘Landvik’ i Stormbukta. Spor etter stasjonen kan fortsatt ses.

Remains of the German war weather station in Stormbukta

Spor etter den tyske værstasjonen i Stormbukta.

Tilbake

Siste modifikasjon: 27.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php