spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2023 → Nordn­or­ge 06.-13. novem­ber med SV Anti­gua

Nordnorge 06.-13. november med SV Antigua

Hvaler, nordlys og nordnorsk landskap på kanten av polarnatten

SV Antigua 2023, Norge

SV Anti­gua i polar­nat­ten i Arnøy­hamn.

Nordn­or­ge med Anti­gua – hva­ler og nord­lys, snø og lands­kap, lys og mør­ke. En uke på tre­mast­seilski­pet Anti­gua mel­lom Trom­sø og Kvæn­an­gen. Med gode muli­ghe­ter til å se hva­ler (det gjor­de vi i tre dager), nord­lys (to kvel­der) og noen besøk i vak­re steder, med tid til en liten tur i snøen. Og en eller annen liten havn om nat­ten med anled­ning til å strek­ke litt på bei­na på kvel­den eller tid­lig på dagen.

Det var Belu­ga Adven­tures (Neder­lan­de) og Legu­an Rei­sen (Tysk­land) som stod for den­ne rei­sen.

For litt bak­grunn om noe av det som fris­tet oss på den­ne turen er det bare å bla gjen­nom dis­se side­ne her:

Tri­plog: Nor­ge med SV Anti­gua, 06. – 13. novem­ber 2023

Det er to for­skjel­li­ge vers­jo­ner. Inn­hol­det er det sam­me, for­skjel­len lig­ger i fils­tør­rel­sen og der­med i kva­li­te­ten. Teks­ten er på neder­landsk og tysk, som ombord.

Bil­de­gal­le­ri­er – Nordn­or­ge med SV Anti­gua: hva­ler, nord­lys og vin­ter i nord på kan­ten av polar­nat­ten

På dis­se side­ne vil du fin­ne bil­de­gal­li­er og kor­te fortel­lin­ger om de for­skjel­li­ge dele­ne av den­ne turen:

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.11.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php