spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Rei­se­dag­bø­ker og bil­der* Ark­tis 2019 → Sval­bard under seil med SV Anti­gua, 25. juni – 12. juli 2019

Svalbard under seil med SV Antigua, 25. juni - 12. juli 2019

Bilder og reisedagbok

Inten­si­ve 18 dager på Sval­bard! Det var men­in­gen med den­ne turen med tre­mast­seilski­pet Anti­gua, og det var akku­rat det som vi fikk. Den­ne turen var nok litt uvan­lig på grunn av is- og vær­for­hol­de­ne. Det var fort­satt tett dri­vis på hele nord­kys­ten av Sval­bard som var der­med helt utilg­jen­ge­lig. Og det var fle­re lav­trykk som pas­ser­te gjen­nom områ­det med mye vind. Der­for var det nok greit med en dag­lig opp­datert vær­mel­ding og litt lokal­kunns­kap! Slik uts­tyrt, lek­te vi gjem­sel med været og resul­ta­tet ble at vi fikk vak­re kom­bi­nasjo­ner av «rett sted, rett tid» for det mes­te av turen. Hver dag ble det fine opp­le­vel­ser av Sval­bard­na­tu­ren, av tun­dra og is, dyre­liv og plan­ter.

Her kan du ned­las­te rei­se­dag­bo­ka (bare på tysk, bekla­ger …).

Side­ne som du fin­ner ved å trykke på lin­ke­ne neden­for har bil­de­sam­lin­ger av de for­skjel­li­ge dele­ne av den­ne turen. De viser hva vi så og opp­lev­de.

Noen steds­navn og dyre­ar­ter er len­ket til sider som har mer bak­grunn og fle­re bil­der.

Bil­de­sam­lin­ger – Sval­bard med SV Anti­gua, 25. juni – 12. juli 2019

Klikk på bil­det for å kom­me til gal­le­riet.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.07.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php