spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Svea-området

Et norsk kullgruvelandskap på Svalbard: oversikt

Nor­sk kull­gru­ve­drift på Sval­bard har i høy grad vært knyt­tet til Sveagru­va. Gru­ve­by­en, gru­ve­ne og infra­struk­tu­ren er spredt over et ganske stort områ­de og der­for er det nyt­tig å dele hele Svea-områ­det opp i fire delom­rå­der for å forenk­le over­sik­ten. Det er sel­ve gru­ve­by­en Sveagru­va, de to gru­ve­ne Svea Nord og Lunck­ef­jel­let og hav­nen ved Kapp Ams­ter­dam.

Du vil fin­ne de side­ne som bes­kri­ver stede­ne ved å åpne dis­se len­ke­ne eller ved å trykke på det inter­ak­ti­ve kar­tet neden­for.

Svea Map

Svea-områ­det

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 05.02.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php