spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Rei­se­dag­bø­ker og bil­derArk­tis 2022Sval­bard med Arc­ti­ca II, 07.-25.08.2022 → Sval­bard med Arc­ti­ca II, 07.-25.08.2022. Del 3

Svalbard med Arctica II, 07.-25.08.2022

Del 3: Hinlopenstretet

Polarørkendesert, Nordaustland

Polarør­ken, Nord­aus­t­land.

Så ble det noen spen­nen­de dager i Hin­lo­penstre­tet. Været had­de for­an­d­ret seg litt og det begy­nn­te å blå­se ganske kraf­tig, men det kos­tet oss ikke stort, til syven­de og sist. Det ble ikke ver­re enn å sit­te noen timer ombord mens Arc­ti­ca II lå for­ankret et bes­kyt­tet sted mens vi kos­te oss og nytet kvelds­ly­set og god mat. Det kun­ne vi da godt leve med. Og så var det plut­se­lig tid å kom­me seg søro­ver, mot Storfjor­den og Sør­kap­pet.

Isbjørner, Lomfjord

Isbjør­ner i Lomfjor­den.

Bil­de­gal­le­ri 3: Hin­lo­penstre­tet

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Isfjor­den til nord­vesth­jør­net av Spits­ber­gen  → Nord­aus­t­lan­det  → Hin­lo­penstre­tet  → Fra øst­kys­ten til Isfjor­den

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 11.10.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php