spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2017 → Trom­sø-Sen­ja-Ves­terå­len-Lofo­ten 29.10.-05.11.2017

Tromsø-Senja-Vesterålen-Lofoten

Det­te årets sis­te seil­tur gikk fra Trom­sø og søro­ver til Lofo­ten og Bodø. Det ble en spen­nen­de uke med spekkhog­ge­re og vak­kert nord­lys, og det var jo det vi had­de satset på. Kan hen­de det er risika­belt å for­ven­te slikt, for­di det er jo klart ingen som har kon­troll over dyre­liv og vær, det er ikke bare å bestil­le.

„We don’t take a jour­ney, a jour­ney takes us“, det er noe som man­ge sier som vet noe om å rei­se. Og de blant oss som hold øyene åpne (det vil si, hele gjen­gen) fikk se og opple­ve mye. Det ble man­ge vak­re sjø­mil under seil, under nor­dens lavts­tåen­de sola og gen­nom snø­by­ger, vi så havørn, vak­re fjor­der og øyer, nyde­li­ge fis­ke­vær, noen av områ­dets stor­by­er og deres museer og annet de har å by på. Det ble noen fot­tu­rer her og der og vi had­de det hyg­ge­lig med kose­lig stem­ning ombord. Så det var gans­ke mye innen­for en uke på kan­ten av polar­nat­ten. Og ja, det ble også noen nord­lys. Ikke ver­dens mest spek­ta­kulæ­re, men det var noe å se på natt­him­melen, noen gan­ger.

Det er bare å bla gjen­nom bil­de­ne i gal­le­riet!

Her er rei­se­dag­bo­ken.

Gal­le­ri – Trom­sø-Sen­ja-Ves­terå­len-Lofo­ten 29. okto­ber – 05. novem­ber 2017

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php