spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Prins Karls Forland: Dawespynten - Kenmore

360° panoramabilder og litt om historien

Dawes­pyn­ten

Dawes­pyn­ten lig­ger i For­landsun­det, på øst­kys­ten av Prins Karls For­lan­det. Det var her at det skot­ske sels­ka­pet The Scot­tish Spits­ber­gen Syn­di­ca­te Ltd. (SSS) med den kjen­te polar­forske­ren Wil­liam S. Bruce i spis­sen i 1919 byg­get en hyt­te som base under letin­gen etter mine­ral­fo­re­koms­ter. Hyt­ta ble i sin tid kalt Ken­mo­re. Det ble ald­ri noe av gru­ve­drift i områ­det, og det er bare en tuft igjen etter hyt­ta.

Wil­liam Speirs Bruce og The Scot­tish Spits­ber­gen Syn­di­ca­te Ltd. (SSS)

Bruce ble nes­ten etter­latt på For­lan­det under eks­pe­dis­jo­nen i 1908. Det er kanskje der­for at han til­syn­ela­ten­de had­de en sterk til­knyt­ning til øya? I hvert fall gjor­de han krav på hele Prins Karls For­land på veg­ne av sels­ka­pet, selv om han fant ingen fore­koms­ter av kom­mer­si­ell inter­es­se.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 13.10.2020 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php