spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard med SV Meander, 1.-18. juli 2023

Del 2: på Spitsbergens nordkyst

Isbjørn, Smeerenburg

Isbjørn på Smee­ren­burg.

Den­ne nes­te delen av rei­sen fikk en vel­dig fin begyn­nel­se ved at vi fikk se en isbjørnSmee­ren­burg. Bam­sen holdt på med å se på noen hval­ros­ser som lå og sik­kert egent­lig skul­le få seg en hvil. Sene­re rus­let isbjør­nen litt rundt mel­lom spek­kov­ne­ne fra den gam­le hval­fan­gert­iden og så gikk den i van­net og svøm­te inno­ver fjor­den. Den var fak­tisk så nysgjer­rig at den kom svøm­men­de mot oss for å ta en titt på ski­pet! En sjel­den og vak­ker opp­le­vel­se.

Været var fort­satt helt topp når vi kom inn i Raud­fjor­den slik at det ble fle­re vak­re turer også i det­te områ­det og vide­re østo­ver, på Reins­dyr­flya.

Reinsdyrflya, Velkomstvarden

På tur til Vel­komst­var­den på Reins­dyr­flya.

Så skul­le vi vide­re nord­o­ver, mot dri­vi­sen …

Bil­de­gal­le­ri 2: På Spits­ber­gens nord­kyst

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/bildegalleri:  → Fra Lon­gye­ar­by­en til Kongsfjor­den  → På Spits­ber­gens nord­kyst  → Fra isen i nord til Sør­kap­pet  → Ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.07.2023 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php