spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2018Sval­bard rund med SV Anti­gua, 12.-29. juli 2018 → Gal­le­ri 1: nord­vest Spits­ber­gen – Anti­gua 2018

Svalbard med SV Antigua, 12.-29. juli 2018

Galleri 1: nordvest Spitsbergen

Det ble en trinn­vis avskjed fra sivi­li­sas­jo­nen ved å besøke Ny-Åle­sund den førs­te dagen. Etter det­te tok vi litt tid for å utfor­ske noen steder i Kongsfjor­den og i Kross­fjor­den før vi dro vide­re nord­o­ver.

Besøket i Rit­te­rhyt­ta på Gråhu­ken var en vel­dig spe­si­ell opp­le­vel­se. Det er det nok all­tid, men den­ne gan­gen enda mer enn ellers. Hyt­ta ble byggd av Hil­mar Nøis i 1928, men den ble berømt etter en over­vint­ring av øster­ris­ke Chris­tia­ne Rit­ter og man­nen hen­nes, Her­mann samt Karl Niko­lai­sen fra Trom­sø i 1934-35. Vi had­de Chris­tia­ne Rit­ters ori­gi­na­le bil­der med, som hun had­de malt med egen hånd! Rolf for­tal­te litt om his­to­ri­en og så ble det en vel­dig spe­si­ell, liten utstil­ling på den berøm­te hyt­ta på Gråhu­ken.

Så fulg­te en lang dag i Bock­fjor­den, med en flott fot­tur til Trollkjel­de­ne langt inne i dalen. Det­te var abso­lutt blant turens høy­de­punk­ter.

Kart 1 – nord­vest Spits­ber­gen (1)

Spitsbergen kart 1 nordvest

Gal­le­ri 1: nord­vest Spits­ber­gen (1)

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Nord­vest Spits­ber­gen  → Nord­aus­t­lan­det  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Free­man­sund til Sør­kapp  → Horn­sund til Isfjord

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 01.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php