spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Drivis og dyreliv: Svalbard med SV Antigua, 1.-9. juni 2019

Galleri 1: Isfjorden

Isfjor­den er en av Sval­bards størs­te fjor­der. Det fin­nes alt her som en kan­skje drøm­mer om når det er snakk om en tur lengst mot nord. Vak­kert og variert lands­kap, mye dyre­liv og godt vær 🙂 vi fikk en per­fekt start i Isfjor­den, nær­me­re sagt i Bil­lefjor­den. En av Spits­ber­gens hyp­pigst besøk­te fjor­der, så det er nok ikke den store ensom­he­ten, men det er et av Sval­bards skjøn­nes­te områ­det hvis du spør meg. Angåen­de dyre­liv var det fle­re stor­kob­ber på isen her og der og til og med 2 isbjør­ner på isen foran Nor­dens­ki­öld­breen. Rik­tig­knok var de gans­ke langt bor­te, men det gikk jo an å ta Ingolf sin lang­kikkert i bruk. Tun­ge grei­er.

Gal­le­ri 1: Isfjor­den

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Isfjor­den  → Nord­o­ver, til dri­vi­sen  → På ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 20.06.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php