spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Galleri 4: sørøst Svalbard

Rundt om Spitsbergen med Arctica II - 04.-22. August 2019

Det var de som sa at tet­the­ten av isbjørn­ob­ser­vas­jo­ner var litt spar­somt på den­ne turen, og det stem­mer jo at det er litt uvan­lig med „bare“ én isbjørn på 12 dager halv­veis rundt Sval­bard. Men isbjør­ner skul­le vi få se i dag. Etter en liten vand­re­tur og fle­re tusen krykkjerBarent­søya så vi en god del bam­ser i Free­man­sun­det.

Saken gikk vide­re på den sam­me måten en dag sene­re på Edgeøya. Men så ble det slutt med isbjør­ner, og det var bra for­di vi had­de jo nå sett man­ge og da kun­ne vi fort­set­te med våre ilands­tign­in­ger len­ger sør på Edgeøya. Fan­tas­tisk vak­re far­ger på høst­tun­draen og flot­te omgi­vel­ser i Got­ha­vi­ka og Habe­nicht­buk­ta.

På sør­si­den av Edgeøya kun­ne vi gå litt på opp­dagel­se­stur. Både fjell­tu­ren i Tjuv­fjor­den og dri­vi­sen som vi fikk opple­ve den­ne dagen ble ufor­glem­me­lig.

Da var det på tide å kom­me seg over Storfjor­den og mot sør­kap­pet. Været kun­ne nep­pe ha vært bed­re for den­ne seil­a­sen som ellers kan være gans­ke så ube­ha­ge­lig, og noen finnhva­ler her og der gjor­de at tiden gikk raskt.

Gal­le­ri 4: sørøst Sval­bard

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Den nord­li­ge ves­t­kys­ten  → Nord­kys­ten  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Sørøst Sval­bard  → Den sør­li­ge ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.09.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php