spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Arktis seilbåtturer 2019 - reisedagbøker og bildesamlinger

Svalbard og Østgrønland

I år begy­nn­te vi litt tid­li­ge­re med båt­se­son­gen på Sval­bard – den førs­te turen var så tid­lig som i begy­n­nel­sen av juni. Det er nå nep­pe årets førs­te båt­tur her oppe, men det er da ikke så man­ge år siden at båte­ne kom ikke opp før i juni i det hele tatt!

Men uan­sett, her kom­mer en mas­se bil­der og rei­se­dag­bø­ke­ne fra mine seil­tu­rer på Sval­bard (og en tur til Grøn­land). Snart kom­mer den lan­ge som­mer­tu­ren med SV Anti­gua, hele 18 dager! Deret­ter føl­ger den even­tyr­li­ge turen med SY Arc­ti­ca II og så set­ter vi kurs mot den mek­ti­ge Scores­by­sund i Grøn­land med SY Anne-Mar­ga­re­tha. Til syven­de og sist til­ba­ke til Sval­bard med SV Anti­gua, da er det alle­re­de sep­tem­ber og vi sat­ser på vak­re sol­ned­gan­ger og kanskje nord­lys … i alle fall blir det man­ge spen­nen­de ilands­tign­in­ger og mye dyre­liv. Og du kan føl­ge med på våre turer hvis du er inter­es­sert ved å kom­me til­ba­ke til dis­se side­ne, hvor bil­de­sam­lin­ger og rei­se­dag­bø­ker blir lagt ut etter hvert. Og så fin­nes det jo min ark­ti­sk blogg i til­legg!

Ark­tis-seil­båt­tu­rer 2019

Arktis seilbåtturer 2019 - reisedagbøker og bildesamlinger

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 06.11.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php