spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der* Ark­tis 2019Rundt om Spits­ber­gen med Arc­ti­ca II → Gal­le­ri 1: den nord­li­ge ves­t­kys­ten

Galleri 1: den nordlige vestkysten

Rundt om Spitsbergen med Arctica II - 04.-22. August 2019

Det ble en fin start på turen med god­vær, blikk­stil­le vann i Isfjor­den, blå him­mel og sol­skinn. Selv­føl­ge­lig benyt­tet vi anled­nin­gen til å ta en liten fot­tur aller­e­de den førs­te kvel­den. Val­get falt på Bohe­man­nes­et. Den nes­te turen gikk på Knu­v­len, så den var litt mer kre­ven­de. Sene­re den sam­me dagen fikk vi se de førs­te hval­ros­se­ne på den­ne turen, på Prins Karls For­land.

Etter en tur til en av isbree­ne len­ger nord i For­lands­un­det gikk vi langs kaia i Ny-Åle­sund. Fint med litt sivi­li­sas­jon i Spits­ber­gens nord­ligs­te boset­ning. Dagen etter dro vi vide­re via en av Kongsfjor­dens bre­fron­ter til Kross­fjor­den, og sene­re nord­o­ver langs ves­t­kys­ten, hvor vi besøk­te et lite fuglef­jell under­veis.

Vi var hel­dig og had­de den berøm­te Mag­da­le­nefjor­den helt for oss selv, uten and­re skip, så selv­føl­ge­lig tok vi anled­nin­gen til å ta en tur i vak­re omgi­vel­ser på Grav­ne­set. Sene­re måt­te vi bare prø­ve om inn­gan­gen til Ham­burg­buk­ta var dyp nok til Arc­ti­ca II. Sva­ret er ja.

Fuglefjor­den med dens utro­li­ge fjell og isbre­er ble det sis­te stedet på den nord­li­ge ves­t­kys­ten, her­f­ra dro vi vide­re til nord­kys­ten.

Gal­le­ri 1: den nord­li­ge ves­t­kys­ten

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Den nord­li­ge ves­t­kys­ten  → Nord­kys­ten  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Sørøst Sval­bard  → Den sør­li­ge ves­t­kys­ten

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.09.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php