spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­der* Ark­tis 2019 → Dri­vis og dyre­liv: Sval­bard med SV Anti­gua

Drivis og dyreliv: Svalbard med SV Antigua, 1.-9. juni 2019

Fotosamlinger og reisedagbok

Med en seil­båt til dri­vi­sen på nordsi­den av Spits­ber­gen og dyre­li­vet som hol­der til der, det var idé­en som jeg had­de for den­ne turen tid­lig i som­mer­se­son­gen, i begyn­nel­sen av juni 2019, med SV Anti­gua. Og det var jo også det som vi fikk. Det ble mye dri­vis, vi så for­skjel­li­ge dyr. Store deler av lands­ka­pet var fort­satt snølagt, men vi had­de tru­ger. Det var også litt snøfri tun­dra her og der. Det var mye ark­tisk natur ute og god stem­ning inne.

Med and­re ord: det var en fan­tas­tisk fin tur, vel­dig vak­ker opp­le­vel­ses­rik. Selv om det var litt spar­somt med sola gjen­nom det mes­te av turen. Men vi fikk jo litt sol­skinn også. Det kan se ut som om Sval­bards isbjør­ner har for­sam­let seg i Isfjor­den alle sam­men, og vi så fle­re av dem der. Fjell­rev og Sval­bar­d­rein, for­skjel­li­ge fug­le­ar­ter … Ingolf arts­be­stem­te fug­ler som and­re kun­ne ikke se i det hele tatt 🙂

Her kan du ned­las­te rei­se­dag­bo­ken (tysk).

Side­ne som du fin­ner ved å trykke på lin­ke­ne neden­for har bil­de­sam­lin­ger av de for­skjel­li­ge dele­ne av den­ne turen. De viser hva vi så og opp­lev­de.

Noen steds­navn og dyre­ar­ter er len­ket til sider som har mer bak­grunn og fle­re bil­der.

Bil­de­sam­lin­ger – Sval­bard med SV Anti­gua, 01.-09. juni 2019

  • spits­ber­gen-12-22_08_2006

Klikk på bil­det for å kom­me til gal­le­riet.

Arktiske seilturer - bildesamlinger, fortellinger og dagbøker

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.06.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php