spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Svalbard-sommersesongen 2018:

Bilder og dagbøker

Tur­log­ger og bil­der – Ark­tis 2018: på den­ne siden fin­ner du tur­log­ger og bil­der fra mine man­ge rei­ser gjen­nom seson­gen i Ark­tis 2018. Vi begy­n­ner i Nor­ge, først innom Lofo­ten, og der­fra går det nordover til Bjørnøya. Så til­brin­ger vi meste­par­ten av tiden av en lang, ark­ti­sk som­mer lengst nord på Sval­bard, hvor vi set­ter seil med det vak­re tre­mas­tede skon­nertbar­ken SV Anti­gua og det mind­re, even­tyr­lyst­ne SY Arc­ti­ca II.

Uto­ver man­ge spen­nen­de eks­kursjo­ner og fot­tu­rer, til­brin­ger vi også tid i ukjent ter­ri­to­ri­um når muli­ghe­ten byr seg, og vi vil selvsagt også møte dyre­liv på vei­en. Bli med oss på dis­se ark­ti­s­ke rei­se­ne helt gra­tis og uten å bli kald, våt eller sjø­syk 🙂 Bare følg den­ne netts­iden med tur­log­ge­ne og bil­de­ne fra den ark­ti­s­ke som­mer­se­son­gen 2018 utfol­der seg, og blog­gen opp­date­res selvsagt jevn­lig den også!

Ark­tis med seil (og til fots) 2018

Arktis 2018 - Bjørnøya

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 27.07.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php