spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Rabotbreen

360° panoramabilder

Rabot­breen 1

Rabot­breen lig­ger på en ofte brukt snøs­ku­ter­ru­te til øst­kys­ten eller nordover. Etter å ha kom­met seg gjen­nom den bre­de Sas­senda­len har man Rabot­breen med sine store more­ner for­an seg. Den eks­ak­te ruten varie­rer litt fra år til år, avhen­gig av snø­for­hol­de­ne.

Rabot­breen 2

Det er vel ver­dt å ta en liten tur opp til en av de høye­re more­ne-åse­ne for å nyte uts­ik­ten. More­nen i seg selv er stor og vel­dig impo­ne­ren­de. Ved over­gan­gen fra more­nen til sel­ve breen (Rabot­breen) fin­ner man en stor dam med smel­tevann, som også kan være fylt med vann om vin­te­ren. På grunn av at det­te områ­det er pre­get av blått vann og is, blir stedet uof­fi­sielt kalt “Blue eye”.

Rabot­breen 3

Her er vi alle­re­de litt høye­re oppe på Rabot­breen, ved over­gan­gen til Nord­manns­fon­na. Lands­ka­pet blir bre­de­re og mer ise­te. Små iskrystal­ler i luf­ten har dan­net en glo­rie rundt solen.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 18.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php