spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Svalbard 2017 med SY Arctica II, 27. juli-15. august 2017

Galleri 4: Hinlopenstretet

For førs­te gang på den­ne turen had­de vi den del vind og sjø da vi seil­te søro­ver inn i Hin­lo­pens­tre­tet. Men det er da også en del av en seil­as rundt Sval­bard på en liten seil­båt. Uan­sett var det ikke så ille og noen timer sene­re kun­ne vi kas­te anke­ren i Lom­fjor­den hvor det var godt og stil­le. Nes­te dag kun­ne vi her dra på en fin fjell­tur.

Døg­net etter var det dyre­li­vet som sto i fokus, uto­ver en fin liten tur på Wahl­ber­gøya. Alkef­jel­let et et helt utro­lig sted og etter min mening et av ver­dens store mira­kler. Sene­re fulg­te en kolo­ni med hval­ros­ser og til og med noen lun­der, noe som man kan­skje ikke for­ven­ter i Hin­lo­pens­tre­tet. Det er jo ikke Lofo­ten her.

Det var i 1995 at et beset­nings­med­lem av et skip had­de et møte med en isbjørn på Kie­per­tøya. Det­te møte had­de et tra­gisk utfall. Det var en liten grup­pe som møt­te en meget agres­siv isbjørn, og siden grup­pen var ikke til­strek­ke­lig uts­tyrt med våpen var det ikke mye de kun­ne gjø­re. Resul­te­tet ble at en mann døde og en annen ble alvor­lig ska­det. Bjør­nen ble sene­re skutt av poli­tiet. Etter litt leting fant vi min­ne­pla­ten etter den­ne tra­gis­ke hen­dels­en på Kie­per­tøya. Et enkelt min­nes­mer­ke, men det gjor­de ster­kt inn­trykk og det var en kraft­ig påmin­nel­se om å ta risi­koen som føl­ger med å fer­des i ark­tisk natur seriøst.

Gal­le­ri 4: Hin­lo­pens­tre­tet

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten (1)  → Nord­kys­ten  → Nord­aus­t­land  → Hin­lo­pens­tre­tet  → Storfjor­den  → Ves­t­kys­ten (2)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php