spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Fox­fon­na (Advent­da­len)

360° panoramabilde

Den lil­le iskap­pen Fox­fon­na lig­ger sørøst for Lon­gye­ar­by­en, vel 700 meter over Advent­da­len nær gruve 7. Den kan lett nås fra gru­ven og det nær­lig­gen­de Nord­ly­s­ob­ser­va­to­riet (Kjell Hen­drik­sen Obser­va­to­riet) og er der­for et populært mål for tur­grup­per, sær­lig om våren og tid­lig som­mer når snø­for­hol­de­ne lig­ger til­ret­te for å bru­ke lan­g­renn­ski.

Her får man en pan­ora­ma­utsikt over Advent­da­len fra en fjell­ter­ras­se like nor­døst for Fox­fon­na.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 31.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php