spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Rei­se­dag­bø­ker og bil­derArk­tis 2018Sval­bard rund med SV Anti­gua, 12.-29. juli 2018 → Gal­le­ri 2: Nord­aus­t­land – Sval­bard 2018

Svalbard med SV Antigua, 12.-29. juli 2018

Galleri 2: Nordaustland

Used­van­lig godt vær gjor­de det mulig å besø­ke avsi­des­lig­gen­de steder som Wal­denøya og Ros­søya, deler av Sjuøya­ne lengst nord på Sval­bard. På Phipp­søya ble det ingen ilands­tigning men vi fikk se en isbjørn som had­de slått seg ned i områ­det.

I Duve­fjor­den, nor­døst på Nord­aus­t­lan­det, ble det en fan­tas­ti­sk tur i polarør­ke­nen hvor sik­kert ikke man­ge men­nes­ker had­de vært før oss. Et kar­rig men fasci­ne­ren­de lands­kap med utro­lig man­ge spen­nen­de detal­jer!

Vi fikk til og med å i land på Andrée­ne­set på Kvi­tøya. Det er helt klart ikke dag­lig­dags ok uten tvil en av turens høy­de­punk­ter 🙂

Kart 2 – Sjuøya­ne, Nord­aus­t­land, Kvi­tøya

Svalbard map 2: Sjuøyane, Nordaustland, Kvitøya

Gal­le­ri 2: Sjuøya­ne, Nord­aus­t­land, Kvi­tøya

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til gal­le­ri:  → Nord­vest Spits­ber­gen  → Nord­aus­t­lan­det  → Hin­lo­penstre­tet  → Free­man­sund til Sør­kapp  → Horn­sund til Isfjord

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php