spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Raschøya

360° panoramabilde

Raschøya er en liten, avsi­des­lig­gen­de øy uten­for Orvin Land, som er beteg­nel­sen på den nor­døst­re delen av Nord­aus­t­lan­det. Far­van­net her er lite utfor­sket. Det er man­ge små øyer og hol­mer, og de blir føl­ge­lig sjel­den besøkt. Og hva vil man egent­lig her å gjø­re? Det er ikke mye dyre­liv å få øye på, utenom noen få fug­ler som hek­ker på bak­ken. Man vet for så vidt ald­ri når en isbjørn lurer bak en stein. Det er vel lik­vel følel­sen av øde­mark og for­lat­thet ved ver­dens ende som får Raschøya til å frams­tå som forlok­ken­de på enkel­te even­ty­re­re.

Orvin Land på Nord­aus­t­lan­det er for det mes­te dek­ket av is. Fra Raschøya har du en over­vel­den­de uts­ikt over den mek­ti­ge Leigh­breen og iska­lot­ten Aus­t­fon­na i bak­grun­nen. Enhver som opp­le­ver den slåen­de pan­ora­mauts­ik­ten, vil straks føle seg vel­dig liten.

Det er en var­de på top­pen av Raschøya, og den ser ut til å være av eld­re dato. Vi vet at øya ble besøkt av Alber­ti­ni i 1929 da han var på leting etter res­ter fra Nobi­les skjeb­nes­vang­re Ita­lia-eks­pe­dis­jon. Kanskje var det Alber­ti­ni som byg­de var­den i 1929.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 12.05.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php