spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Ny-Ålesund: Mellageret

360° panoramabilde

Mel­la­ge­ret var, som nav­net anty­der, en lager­byg­ning som ble byg­get i 1919. I dag blir bygn­in­gen regel­mes­sig brukt av befol­knin­gen i Ny-Åle­sund om som­me­ren. Her kan man møtes og ta seg en kaf­fee sam­men med ven­ner og bek­jen­te.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 10.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php