spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker
Home* Rei­se­dag­bø­ker og bil­derArk­tis 2017 → Spits­ber­gen under seil, SV Anti­gua, 12.-22. sep­tem­ber 2017

Spitsbergen under seil med SV Antigua, 12.-22. september 2017

Hvis du spør noen som er bitt av av den ark­ti­s­ke basil­len hvor­for han eller hun vel­ger å dra nordover igjen og igjen, så vil sva­ret mest sann­syn­lig ha å gjø­re med det helt spe­si­el­le lys­et der oppe. Og hvis du spør hvor­for sep­tem­ber kan være en god rei­setid for en Sval­bard-tur, så vil «lys» igjen være en del av sva­ret. Så: lys gan­ger to! Det bes­kri­ver ganske godt hvor­for vi drar på seil­tur til Spits­ber­gens nord­li­ge strøk hvert år i sep­tem­ber. Nord­ly­set ble det ikke noe av den­ne gan­gen, men vi had­de noen fan­tas­ti­s­ke sol­ned­gan­ger, og det er all­tid en spe­si­ell opp­le­vel­se i det­te lands­ka­pet som ikke får så man­ge sol­ned­gan­ger. Det var sik­kert også noen fine solo­pp­gan­ger, men de er jo let­te­re å gå glipp av …

Vi fulg­te ves­t­kys­ten nordover og bruk­te fle­re dager der. En dag had­de vi fak­ti­sk ganske mye vind og det ble litt action-sai­ling. Men stort sett kun­ne vi nyte lyet, flot­te fot­tu­rer, lys­et, isbre­er, lys­et (kan hen­de jeg har nevnt det før?) og til og med bål­kos på stran­da i vak­kert kvelds … oi … lys. Yes!

Trykk her for å ned­las­te rei­se­dag­bo­ken (pdf, tysk tekst).

Du kom­mer inn på sider med bil­de­gal­le­rier ved å trykke på lin­ke­ne nederst på den­ne siden:

Til gal­le­ri:  → Ves­t­kys­ten nordover  → Nord­kys­ten  → Ves­t­kys­ten søro­ver

Foto­gal­le­ri – Spits­ber­gen 12.-22. sep­tem­ber 2017

Klikk på bil­det for å kom­me til gal­le­riet.

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php