spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Pyramiden: gamle gruver - panoramabilde

360° panoramabilder

Gru­veom­rå­det over den gam­le gruve 1 (min egen ter­mi­no­lo­gi). Stør­rel­sen på kull­tip­pen tyder på at dis­se gru­ves­jak­te­ne fak­tisk var i bruk en god stund. Når og hvor len­ge og hvor mye kull som ble pro­du­sert her er ikke kjent.

Det fin­nes fort­satt fle­re gam­le gruv­ein­ngan­ger i nær­he­ten. Det kan ha vært fle­re, men tre inn­gan­ger er fort­satt godt syn­li­ge og dis­se 3 har jeg doku­men­tert og tatt med i den­ne sam­lin­gen. Den ori­gi­na­le ter­mi­no­lo­gien kjen­ner jeg ikke til, så her kal­ler jeg dem inn­til vide­re gam­mel gruve 1, gam­mel gruve 2 og gam­mel gruve 3. Kan­skje det er noen som vet mer? Ta kon­takt!

Kull­tipp ved det gam­le gru­veom­rå­det nær Pyra­mi­den.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 22.03.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php