spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil

Altafjorden - Bjørnøya - Spitsbergen med SV Meander, 25.4.8.5.2022

Fra Alta til Hammerfest

SV Meander 2022: Kart Alta-Hammerfest

Med SV Mean­der fra Alta til Ham­mer­fest.

Med tan­ke på været på Barents­ha­vet var det uten tvil en god idé å bru­ke noen dager på vei­en fra Alta til havet, noe som vi gjor­de med gle­de for­di et er jo et vel­dig vak­kert områ­de med mas­se steder som man kan besøke, fra små, «ukjen­te» steder som Lil­le Kval­fjor­den på Stjernøya til ark­tis­ke stor­by­er som sel­ve Ham­mer­fest. Den­ne byen var jo utgangs­punkt for man­ge ekspe­dis­jo­ner og der­for syn­tes vi at det var abso­lutt på rett plass å begyn­ne seil­a­sen over Barents­ha­vet i Ham­mer­fest! 🙂

SV Meander 2022: Årøya

Med SV Mean­der fra Alta til Ham­mer­fest: Årøya i Alta­fjor­den.

Uto­ver det besøk­te vi blant annet Årøya i Alta­fjor­den og Kåfjor­den i nær­he­ten av Alta, hvor det var gru­ve­drift på kob­ber i man­ge år. Mye lands­kap, mye snø, mye vær, mye vin­ter, mye turg­le­de!

Bil­de­gal­le­ri: Finn­mark – Fra Alta til Ham­mer­fest med SV Mean­der

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne fors­tør­ret vers­jon av et spe­sielt bil­de.

Til side/galleri:  → Fra Alta til Ham­mer­fest  → Barents­ha­vet og Bjørnøya  → Spits­ber­gen

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.05.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php