spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
Marker

Altafjorden - Bjørnøya - Spitsbergen med SV Meander, 25.4.8.5.2022

Fra Alta til Hammerfest

SV Meander 2022: Kart Alta-Hammerfest

Med SV Mean­der fra Alta til Ham­mer­fest.

Med tan­ke på været på Bar­ents­ha­vet var det uten tvil en god idé å bru­ke noen dager på vei­en fra Alta til havet, noe som vi gjor­de med gle­de for­di et er jo et vel­dig vak­kert områ­de med mas­se steder som man kan besø­ke, fra små, «ukjen­te» steder som Lil­le Kval­fjor­den på Stje­rnøya til ark­ti­s­ke stor­by­er som sel­ve Ham­mer­fest. Den­ne byen var jo utgangs­punkt for man­ge eks­pe­dis­jo­ner og der­for syn­tes vi at det var abso­lutt på rett plass å begy­n­ne sei­la­sen over Bar­ents­ha­vet i Ham­mer­fest! 🙂

SV Meander 2022: Årøya

Med SV Mean­der fra Alta til Ham­mer­fest: Årøya i Altafjor­den.

Uto­ver det besøk­te vi blant annet Årøya i Altafjor­den og Kåfjor­den i nær­he­ten av Alta, hvor det var gru­ve­drift på kob­ber i man­ge år. Mye lands­kap, mye snø, mye vær, mye vin­ter, mye tur­gle­de!

Bil­de­gal­le­ri: Finn­mark – Fra Alta til Ham­mer­fest med SV Mean­der

Klikk på minia­tyr­bil­det for å åpne forstør­ret versjon av et spe­sielt bil­de.

Til side/galleri:  → Fra Alta til Ham­mer­fest  → Bar­ents­ha­vet og Bjørnøya  → Spits­ber­gen

Til­ba­ke

Og til syven­de og sist mitt nytt Ceter­um cen­seo:

ny bok

min ny bok, foto­bo­ka «Nor­we­gens ark­ti­scher Nor­den (3): Die Bären­in­sel und Jan May­en» (tysk tekst) er nå i trykk og kan bestil­les fra nå av. Klikk her for mer info 🙂

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 17.05.2022 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php