spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard guideboka pfeil

Vannledningsdalen

360°-Panoramabilde

Den lil­le dalen “Vann­led­nings­da­len” som lig­ger på øst­siden av Lon­gye­ar­by­en er vik­tig av to grun­ner: den gir tur­gåe­re lett til­gang til Gru­vef­jel­let og Suk­ker­top­pen nes­ten hele året (vær obs på skr­ed­ri­si­koen!).

For det and­re er det en far­lig snøs­kred­ru­te sær­lig når snøen smel­ter og i varme­pe­ri­o­der og når det reg­ner vin­ters­tid. Da kan kata­stro­fa­le snø- og sør­peskred fyke ned dalen. Den nær­lig­gen­de delen av Lon­gye­ar­by­en, nabo­la­get på Hau­gen, har blitt øde­lagt mer enn én gang. Det gam­le syke­hu­set som den gang lå nær elven som kom­mer ned fra Vann­led­nings­da­len fikk store ska­der etter et skred i 1953. Tre men­nes­ker omkom og man­ge fle­re ble ska­det. Faren for snøskred er gjel­den­de i områ­det den dag i dag.

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 15.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php