spitzbergen-3
fb  Spitsbergen Panoramabilder - 360 graders panoramabilder  de  en  nb  Spitsbergen Butikk  
pfeil Svalbard-reisebloggen pfeil
Home* Rei­se­dag­bøker og bil­derArk­tis 2017 → Lofo­ten-Bjørnøya-Spits­ber­gen 2017 med SV Anti­gua

Lofoten - Bjørnøya - Spitsbergen 2017 med SV Antigua

Turen nord­o­ver fra Nor­ge til Sval­bard er all­tid en fan­tas­tisk start til som­me­ren under seil i nord. Det spen­nen­de mang­fol­det av for­skjel­li­ge lands­kap og kli­ma­soner, fra Lofo­tens fis­ke­vær til Spits­ber­gens isbre­er. Side­ne du fin­ner ved å føl­ge lin­ke­ne på den­ne siden gir deg man­ge inn­trykk av den­ne spen­nen­de turen.

Man­ge av stede­ne som vi har besøkt har et lite digi­talt utstil­lings­vin­du i sam­lin­gen av pan­ora­ma­bil­der på den­ne siden.

Trykk her for å ned­las­te rei­se­dag­bo­ken.

Foto­gal­le­ri – Lofo­ten – Bjørnøya – Spits­ber­gen, 19. mai – 02. Juni 2017

  • spitz­ber­gen-05-15_08_2007

Klikk på bil­det for å kom­me til gal­le­riet.

Til Gal­le­ri:  → Lofo­ten, Ves­terå­len, Trom­sø  → Bjørnøya  → Spits­ber­gen (Sval­bard)

Til­ba­ke

BØKER, KALENDER, POSTKORT OG MER

Dette og mye mer får du i Spitsbergen-Svalbard nettbutikken.

Siste modifikasjon: 28.04.2019 · Opphavsrett: Rolf Stange
css.php